Премини към основното съдържание

Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2011 година

Публикувано на: 25.05.2011 - 11:00

През първото тримесечие на 2011 г. коефициентът на заетост на населението на 15 - 64 навършени години намалява с 1.5 пункта в сравнение с първото тримесечие на 2010 г., като достига 57.3%. За същия период коефициентът на безработица се увеличава с 1.8 пункта и достига 12.0%.

Прессъобщение
Статистическа област