Премини към основното съдържание

Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2024 година

Публикувано на: 21.05.2024 - 11:00

Според резултатите, получени от Наблюдението на работната сила, през първото тримесечие на 2024 година:

- Коефициентът на безработица е 5.0%, или с 0.6 процентни пункта по-висок в сравнение с първото тримесечие на 2023 година;

- Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години намалява с 0.2 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2023 г. и достига 70.2%;

- Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 74.0%, като в сравнение с първото тримесечие на 2023 г. се увеличава с 0.3 процентни пункта.

Данните са от Наблюдението на работната сила - извадково статистическо изследване. Всяко тримесечие се анкетират около 19.6 хиляди обикновени домакинства от цялата страна, избрани на случаен принцип.

Прессъобщение
Статистическа област