Премини към основното съдържание

БВП по тримесечия за периода 1997 – 2010 г. след изчистване на влиянието на сезонните фактори

Публикувано на: 30.09.2010 - 11:00

За първи път се публикуват сезонно изгладени тримесечни данни за БВП - общо и по компоненти за периода 1997 - 2010 година.

Прессъобщение
Статистическа област