Премини към основното съдържание

Ключови показатели за България (към 02.10.2023 г.)

Публикувано на: 02.10.2023 - 11:00

През второто тримесечие на 2023 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 1.9% в сравнение с второто тримесечие на 2022 година.

През юли 2023 г. общият показател на доверие на потребителите нараства с 3.2 пункта спрямо април 2023 година.

За индивидуално потребление през второто тримесечие на 2023 г. са изразходвани 72.0% от произведения БВП.

Относителният дял на бруто образуването в основен капитал в БВП през второто тримесечие на 2023 г. е 17.6%.

Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 52.9%.

Коефициентът на безработица е 4.6% (при 4.5% през второто тримесечие на 2022 г.) и e един и същ при мъжете и при жените.

През второто тримесечие на 2023 г. спрямо второто тримесечие на 2022 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 13.8% (по предварителни данни).

През второто тримесечие на 2023 г. индексът на цените на жилищата нараства с 10.7% в сравнение със същото тримесечие на 2022 година.

Статистическа област