Премини към основното съдържание

Производителност на труда, заети лица и отработено време за второто тримесечие на 2022 година

Публикувано на: 07.09.2022 - 11:00

През второто тримесечие на 2022 г. БВП на един зает се увеличава реално с 2.6%  в сравнение с второто тримесечие на 2021 година (по предварителни данни).

На едно заето лице се падат 10 946.5 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт, като всеки зает създава средно 27.4 лв. БВП за един отработен час.

Структурата на заетостта по икономически сектори показва увеличение на относителния дял в сектора на услугите и намаление на относителния дял в аграрния и индустриалния сектор през второто тримесечие на 2022 г. спрямо второто тримесечие на 2021 г.

Прессъобщение
Статистическа област