Премини към основното съдържание

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, 2012 г.

Публикувано на: 30.08.2013 - 11:00

По предварителни данни преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2012 г. възлизат на 21 623 млн. евро, което е с 0.1% по-малко в сравнение с 2011 година.

Прессъобщение
Статистическа област