Премини към основното съдържание

Изходящ трафик на универсалните пощенски услуги

Динамичен ред: PostServ_2.2.1.xls

ИЗХОДЯЩ ТРАФИК НА УНИВЕРСАЛНИТЕ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ
хиляди броя
Наименование на показателите 2015
Писмовна кореспонденция - изходяща 31 260
в т. ч. платена 29 091
Периодични издания – изходящи 19 695
в т. ч. вестници 18 856
Колетни пратки – изходящи 8 209
в т. ч. платени 7 601
26.02.2016