Премини към основното съдържание

Дейност на нефинансовите предприятия за 2017 година (предварителни данни)

Публикувано на: 31.08.2018 - 11:00

По предварителни данни в Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2017 г. са представили общо 405 933 нефинансови предприятия, като заетите лица в тях са били 2 235 217. Тези предприятия са произвели продукция за 168 050 млн. лв. и са отчели положителен финансов резултат от 16 729 млн. лева.

Прессъобщение
Статистическа област