Инфлация и индекси на потребителските цени за август 2018 година