Ключови показатели за България (към 30.06.2009 г.)

Прессъобщение: