Механично движение на населението по местоживеене, области, възраст и пол


Динамичен ред: Pop_5.3_Migration_DR.xls

МЕХАНИЧНО ДВИЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2016 Г. ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ, ОБЛАСТИ, ВЪЗРАСТ И ПОЛ*
(Брой)
Местоживеене
Области
Възраст
Заселени Изселени Механичен прираст
общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени
Общо за страната 117 255 53 688 63 567 126 584 58 140 68 444 -9 329 -4 452 -4 877
0 - 9 14 081 7 184 6 897 13 430 6 853 6 577 651 331 320
10 - 19 15 105 6 977 8 128 16 563 7 682 8 881 -1 458 -705 -753
20 - 29 22 933 8 360 14 573 29 030 11 575 17 455 -6 097 -3 215 -2 882
30 - 39 18 441 8 297 10 144 21 518 9 886 11 632 -3 077 -1 589 -1 488
40 - 49 12 512 6 493 6 019 13 669 6 870 6 799 -1 157 -377 -780
50 - 59 10 513 5 395 5 118 10 057 5 034 5 023 456 361 95
60 - 69 11 628 5 914 5 714 10 192 5 172 5 020 1 436 742 694
70+ 12 042 5 068 6 974 12 125 5 068 7 057 -83 0 -83
Благоевград 3 930 1 749 2 181 5 339 2 455 2 884 -1 409 -706 -703
0 - 9 432 209 223 449 227 222 -17 -18 1
10 - 19 364 150 214 962 445 517 -598 -295 -303
20 - 29 949 313 636 1 517 561 956 -568 -248 -320
30 - 39 652 276 376 820 379 441 -168 -103 -65
40 - 49 437 238 199 512 275 237 -75 -37 -38
50 - 59 393 233 160 420 248 172 -27 -15 -12
60 - 69 359 190 169 324 180 144 35 10 25
70+ 344 140 204 335 140 195 9 0 9
Бургас 7 907 3 525 4 382 7 591 3 504 4 087 316 21 295
0 - 9 870 426 444 799 393 406 71 33 38
10 - 19 717 313 404 1 037 476 561 -320 -163 -157
20 - 29 1 369 434 935 1 678 618 1 060 -309 -184 -125
30 - 39 1 234 575 659 1 257 617 640 -23 -42 19
40 - 49 965 499 466 809 421 388 156 78 78
50 - 59 928 447 481 633 339 294 295 108 187
60 - 69 1 061 519 542 680 353 327 381 166 215
70+ 763 312 451 698 287 411 65 25 40
Варна 9 309 4 318 4 991 7 992 3 700 4 292 1 317 618 699
0 - 9 1 115 568 547 881 438 443 234 130 104
10 - 19 1 029 544 485 740 330 410 289 214 75
20 - 29 2 037 752 1 285 1 715 692 1 023 322 60 262
30 - 39 1 561 717 844 1 567 725 842 -6 -8 2
40 - 49 1 083 547 536 1 014 509 505 69 38 31
50 - 59 835 431 404 711 356 355 124 75 49
60 - 69 928 451 477 701 357 344 227 94 133
70+ 721 308 413 663 293 370 58 15 43
Велико Търново 4 397 1 971 2 426 5 193 2 225 2 968 -796 -254 -542
0 - 9 537 280 257 604 280 324 -67 0 -67
10 - 19 783 364 419 618 277 341 165 87 78
20 - 29 781 280 501 1 662 582 1 080 -881 -302 -579
30 - 39 578 241 337 668 285 383 -90 -44 -46
40 - 49 399 197 202 407 217 190 -8 -20 12
50 - 59 337 179 158 303 153 150 34 26 8
60 - 69 422 217 205 382 209 173 40 8 32
70+ 560 213 347 549 222 327 11 -9 20
Видин 1 486 691 795 2 329 1 077 1 252 -843 -386 -457
0 - 9 151 79 72 173 84 89 -22 -5 -17
10 - 19 99 40 59 337 159 178 -238 -119 -119
20 - 29 179 62 117 512 234 278 -333 -172 -161
30 - 39 183 80 103 335 154 181 -152 -74 -78
40 - 49 162 87 75 218 98 120 -56 -11 -45
50 - 59 162 84 78 172 83 89 -10 1 -11
60 - 69 254 128 126 260 132 128 -6 -4 -2
70+ 296 131 165 322 133 189 -26 -2 -24
Враца 3 139 1 403 1 736 4 668 2 157 2 511 -1 529 -754 -775
0 - 9 379 193 186 424 207 217 -45 -14 -31
10 - 19 242 100 142 718 346 372 -476 -246 -230
20 - 29 591 210 381 1 001 421 580 -410 -211 -199
30 - 39 509 212 297 746 351 395 -237 -139 -98
40 - 49 359 182 177 535 247 288 -176 -65 -111
50 - 59 332 176 156 404 202 202 -72 -26 -46
60 - 69 338 179 159 406 218 188 -68 -39 -29
70+ 389 151 238 434 165 269 -45 -14 -31
Габрово 1 675 771 904 2 171 1 055 1 116 -496 -284 -212
0 - 9 170 81 89 184 100 84 -14 -19 5
10 - 19 105 49 56 335 163 172 -230 -114 -116
20 - 29 237 88 149 471 229 242 -234 -141 -93
30 - 39 218 98 120 302 135 167 -84 -37 -47
40 - 49 176 85 91 202 114 88 -26 -29 3
50 - 59 216 107 109 167 87 80 49 20 29
60 - 69 228 120 108 180 87 93 48 33 15
70+ 325 143 182 330 140 190 -5 3 -8
Добрич 2 549 1 114 1 435 3 394 1 547 1 847 -845 -433 -412
0 - 9 349 188 161 333 179 154 16 9 7
10 - 19 256 96 160 441 186 255 -185 -90 -95
20 - 29 390 105 285 762 298 464 -372 -193 -179
30 - 39 387 176 211 604 283 321 -217 -107 -110
40 - 49 307 154 153 412 211 201 -105 -57 -48
50 - 59 237 116 121 263 126 137 -26 -10 -16
60 - 69 321 154 167 264 131 133 57 23 34
70+ 302 125 177 315 133 182 -13 -8 -5
Кърджали 3 093 1 490 1 603 3 072 1 445 1 627 21 45 -24
0 - 9 277 140 137 269 133 136 8 7 1
10 - 19 140 64 76 415 204 211 -275 -140 -135
20 - 29 533 158 375 778 279 499 -245 -121 -124
30 - 39 539 235 304 601 299 302 -62 -64 2
40 - 49 431 240 191 325 179 146 106 61 45
50 - 59 500 277 223 251 128 123 249 149 100
60 - 69 440 254 186 203 117 86 237 137 100
70+ 233 122 111 230 106 124 3 16 -13
Кюстендил 1 682 748 934 2 639 1 223 1 416 -957 -475 -482
0 - 9 163 74 89 203 102 101 -40 -28 -12
10 - 19 119 52 67 429 208 221 -310 -156 -154
20 - 29 314 96 218 524 229 295 -210 -133 -77
30 - 39 262 110 152 482 219 263 -220 -109 -111
40 - 49 200 110 90 300 143 157 -100 -33 -67
50 - 59 187 100 87 234 108 126 -47 -8 -39
60 - 69 175 97 78 181 93 88 -6 4 -10
70+ 262 109 153 286 121 165 -24 -12 -12
Ловеч 2 147 979 1 168 2 872 1 344 1 528 -725 -365 -360
0 - 9 264 140 124 260 143 117 4 -3 7
10 - 19 188 87 101 553 276 277 -365 -189 -176
20 - 29 355 136 219 535 245 290 -180 -109 -71
30 - 39 290 109 181 430 177 253 -140 -68 -72
40 - 49 233 125 108 260 114 146 -27 11 -38
50 - 59 203 100 103 228 108 120 -25 -8 -17
60 - 69 320 158 162 262 131 131 58 27 31
70+ 294 124 170 344 150 194 -50 -26 -24
Монтана 2 600 1 175 1 425 3 329 1 532 1 797 -729 -357 -372
0 - 9 355 184 171 365 195 170 -10 -11 1
10 - 19 243 111 132 494 224 270 -251 -113 -138
20 - 29 379 129 250 678 305 373 -299 -176 -123
30 - 39 332 138 194 484 216 268 -152 -78 -74
40 - 49 234 126 108 295 141 154 -61 -15 -46
50 - 59 243 139 104 261 135 126 -18 4 -22
60 - 69 371 186 185 320 158 162 51 28 23
70+ 443 162 281 432 158 274 11 4 7
Пазарджик 2 622 1 115 1 507 3 909 1 750 2 159 -1 287 -635 -652
0 - 9 439 223 216 461 228 233 -22 -5 -17
10 - 19 220 80 140 704 310 394 -484 -230 -254
20 - 29 507 143 364 886 343 543 -379 -200 -179
30 - 39 419 171 248 721 333 388 -302 -162 -140
40 - 49 281 138 143 379 195 184 -98 -57 -41
50 - 59 212 98 114 263 121 142 -51 -23 -28
60 - 69 235 133 102 203 105 98 32 28 4
70+ 309 129 180 292 115 177 17 14 3
Перник 1 859 904 955 2 100 989 1 111 -241 -85 -156
0 - 9 219 111 108 217 109 108 2 2 0
10 - 19 111 56 55 301 145 156 -190 -89 -101
20 - 29 266 95 171 340 144 196 -74 -49 -25
30 - 39 261 112 149 317 122 195 -56 -10 -46
40 - 49 213 123 90 241 129 112 -28 -6 -22
50 - 59 177 108 69 179 97 82 -2 11 -13
60 - 69 245 134 111 216 119 97 29 15 14
70+ 367 165 202 289 124 165 78 41 37
Плевен 3 710 1 618 2 092 5 116 2 362 2 754 -1 406 -744 -662
0 - 9 554 271 283 523 268 255 31 3 28
10 - 19 360 152 208 739 361 378 -379 -209 -170
20 - 29 699 250 449 1 048 430 618 -349 -180 -169
30 - 39 510 224 286 798 386 412 -288 -162 -126
40 - 49 355 164 191 578 279 299 -223 -115 -108
50 - 59 324 141 183 421 192 229 -97 -51 -46
60 - 69 448 211 237 465 213 252 -17 -2 -15
70+ 460 205 255 544 233 311 -84 -28 -56
Пловдив 11 220 4 944 6 276 9 469 4 217 5 252 1 751 727 1 024
0 - 9 1 564 782 782 1 279 633 646 285 149 136
10 - 19 1 454 606 848 1 040 451 589 414 155 259
20 - 29 2 401 885 1 516 2 022 750 1 272 379 135 244
30 - 39 1 932 843 1 089 1 797 782 1 015 135 61 74
40 - 49 1 135 559 576 996 499 497 139 60 79
50 - 59 899 447 452 702 358 344 197 89 108
60 - 69 931 445 486 756 376 380 175 69 106
70+ 904 377 527 877 368 509 27 9 18
Разград 1 938 817 1 121 2 826 1 264 1 562 -888 -447 -441
0 - 9 244 121 123 281 148 133 -37 -27 -10
10 - 19 194 83 111 430 198 232 -236 -115 -121
20 - 29 406 111 295 784 315 469 -378 -204 -174
30 - 39 273 107 166 434 204 230 -161 -97 -64
40 - 49 231 115 116 276 123 153 -45 -8 -37
50 - 59 204 96 108 224 103 121 -20 -7 -13
60 - 69 199 107 92 187 84 103 12 23 -11
70+ 187 77 110 210 89 121 -23 -12 -11
Русе 3 179 1 466 1 713 3 433 1 494 1 939 -254 -28 -226
0 - 9 404 210 194 410 220 190 -6 -10 4
10 - 19 451 213 238 365 151 214 86 62 24
20 - 29 628 233 395 835 310 525 -207 -77 -130
30 - 39 479 208 271 552 255 297 -73 -47 -26
40 - 49 333 161 172 359 170 189 -26 -9 -17
50 - 59 274 147 127 241 106 135 33 41 -8
60 - 69 239 125 114 264 120 144 -25 5 -30
70+ 371 169 202 407 162 245 -36 7 -43
Силистра 1 801 766 1 035 2 285 1 007 1 278 -484 -241 -243
0 - 9 252 127 125 229 117 112 23 10 13
10 - 19 153 53 100 339 146 193 -186 -93 -93
20 - 29 351 92 259 622 237 385 -271 -145 -126
30 - 39 243 97 146 349 155 194 -106 -58 -48
40 - 49 201 98 103 221 110 111 -20 -12 -8
50 - 59 203 97 106 172 85 87 31 12 19
60 - 69 216 125 91 156 89 67 60 36 24
70+ 182 77 105 197 68 129 -15 9 -24
Сливен 2 805 1 272 1 533 3 757 1 732 2 025 -952 -460 -492
0 - 9 474 245 229 522 268 254 -48 -23 -25
10 - 19 290 128 162 596 266 330 -306 -138 -168
20 - 29 518 179 339 852 366 486 -334 -187 -147
30 - 39 399 175 224 618 279 339 -219 -104 -115
40 - 49 327 179 148 371 191 180 -44 -12 -32
50 - 59 255 127 128 267 126 141 -12 1 -13
60 - 69 257 124 133 248 127 121 9 -3 12
70+ 285 115 170 283 109 174 2 6 -4
Смолян 1 293 620 673 2 592 1 265 1 327 -1 299 -645 -654
0 - 9 208 115 93 255 130 125 -47 -15 -32
10 - 19 74 46 28 432 228 204 -358 -182 -176
20 - 29 266 80 186 663 290 373 -397 -210 -187
30 - 39 249 114 135 472 233 239 -223 -119 -104
40 - 49 150 93 57 299 147 152 -149 -54 -95
50 - 59 105 55 50 188 92 96 -83 -37 -46
60 - 69 97 57 40 141 85 56 -44 -28 -16
70+ 144 60 84 142 60 82 2 0 2
София (столица) 22 563 11 046 11 517 16 696 8 049 8 647 5 867 2 997 2 870
0 - 9 1 980 1 040 940 1 734 914 820 246 126 120
10 - 19 5 608 2 814 2 794 866 438 428 4 742 2 376 2 366
20 - 29 5 180 2 308 2 872 4 020 1 719 2 301 1 160 589 571
30 - 39 3 883 1 944 1 939 3 383 1 591 1 792 500 353 147
40 - 49 2 043 1 108 935 2 115 1 136 979 -72 -28 -44
50 - 59 1 318 664 654 1 473 771 702 -155 -107 -48
60 - 69 1 151 570 581 1 636 821 815 -485 -251 -234
70+ 1 400 598 802 1 469 659 810 -69 -61 -8
София 3 848 1 774 2 074 4 518 2 037 2 481 -670 -263 -407
0 - 9 475 255 220 518 288 230 -43 -33 -10
10 - 19 278 141 137 725 325 400 -447 -184 -263
20 - 29 678 223 455 839 299 540 -161 -76 -85
30 - 39 587 252 335 812 359 453 -225 -107 -118
40 - 49 415 211 204 482 230 252 -67 -19 -48
50 - 59 346 186 160 361 175 186 -15 11 -26
60 - 69 500 254 246 319 167 152 181 87 94
70+ 569 252 317 462 194 268 107 58 49
Стара Загора 5 875 2 635 3 240 6 005 2 738 3 267 -130 -103 -27
0 - 9 823 428 395 698 371 327 125 57 68
10 - 19 694 267 427 991 456 535 -297 -189 -108
20 - 29 1 158 459 699 1 234 475 759 -76 -16 -60
30 - 39 888 391 497 938 423 515 -50 -32 -18
40 - 49 597 297 300 579 294 285 18 3 15
50 - 59 497 250 247 445 215 230 52 35 17
60 - 69 480 245 235 459 230 229 21 15 6
70+ 738 298 440 661 274 387 77 24 53
Търговище 1 877 863 1 014 2 515 1 130 1 385 -638 -267 -371
0 - 9 302 159 143 285 137 148 17 22 -5
10 - 19 204 83 121 395 185 210 -191 -102 -89
20 - 29 307 90 217 589 241 348 -282 -151 -131
30 - 39 272 121 151 403 179 224 -131 -58 -73
40 - 49 232 121 111 288 131 157 -56 -10 -46
50 - 59 198 109 89 184 94 90 14 15 -1
60 - 69 160 90 70 148 71 77 12 19 -7
70+ 202 90 112 223 92 131 -21 -2 -19
Хасково 3 483 1 526 1 957 4 635 2 144 2 491 -1 152 -618 -534
0 - 9 595 295 300 494 258 236 101 37 64
10 - 19 305 120 185 686 326 360 -381 -206 -175
20 - 29 595 169 426 994 408 586 -399 -239 -160
30 - 39 546 233 313 688 321 367 -142 -88 -54
40 - 49 368 186 182 525 246 279 -157 -60 -97
50 - 59 290 167 123 397 201 196 -107 -34 -73
60 - 69 357 179 178 357 177 180 0 2 -2
70+ 427 177 250 494 207 287 -67 -30 -37
Шумен 3 219 1 451 1 768 3 483 1 521 1 962 -264 -70 -194
0 - 9 255 116 139 348 165 183 -93 -49 -44
10 - 19 227 86 141 440 208 232 -213 -122 -91
20 - 29 486 153 333 911 334 577 -425 -181 -244
30 - 39 485 227 258 575 260 315 -90 -33 -57
40 - 49 387 216 171 404 200 204 -17 16 -33
50 - 59 411 197 214 275 131 144 136 66 70
60 - 69 676 342 334 247 120 127 429 222 207
70+ 292 114 178 283 103 180 9 11 -2
Ямбол 2 049 937 1 112 2 656 1 177 1 479 -607 -240 -367
0 - 9 231 124 107 232 118 114 -1 6 -7
10 - 19 197 79 118 435 194 241 -238 -115 -123
20 - 29 373 127 246 558 221 337 -185 -94 -91
30 - 39 270 111 159 365 164 201 -95 -53 -42
40 - 49 258 134 124 267 121 146 -9 13 -22
50 - 59 227 117 110 218 94 124 9 23 -14
60 - 69 220 120 100 227 102 125 -7 18 -25
70+ 273 125 148 354 163 191 -81 -38 -43
Местоживеене
Области
Възраст
Заселени Изселени Механичен прираст
общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени
Град 81 718 37 375 44 343 86 056 40 200 45 856 -4 338 -2 825 -1 513
0 - 9 10 299 5 260 5 039 8 413 4 316 4 097 1 886 944 942
10 - 19 12 319 5 870 6 449 11 207 5 478 5 729 1 112 392 720
20 - 29 17 792 6 813 10 979 20 509 8 490 12 019 -2 717 -1 677 -1 040
30 - 39 13 849 6 213 7 636 15 068 7 060 8 008 -1 219 -847 -372
40 - 49 8 383 4 306 4 077 9 612 4 868 4 744 -1 229 -562 -667
50 - 59 6 089 3 128 2 961 7 096 3 527 3 569 -1 007 -399 -608
60 - 69 6 032 2 966 3 066 7 169 3 547 3 622 -1 137 -581 -556
70+ 6 955 2 819 4 136 6 982 2 914 4 068 -27 -95 68
Благоевград 2 756 1 241 1 515 3 372 1 608 1 764 -616 -367 -249
0 - 9 313 159 154 285 148 137 28 11 17
10 - 19 291 127 164 582 291 291 -291 -164 -127
20 - 29 679 243 436 983 361 622 -304 -118 -186
30 - 39 473 195 278 507 236 271 -34 -41 7
40 - 49 307 166 141 343 198 145 -36 -32 -4
50 - 59 260 157 103 300 178 122 -40 -21 -19
60 - 69 220 110 110 213 126 87 7 -16 23
70+ 213 84 129 159 70 89 54 14 40
Бургас 5 881 2 614 3 267 5 602 2 628 2 974 279 -14 293
0 - 9 722 349 373 565 289 276 157 60 97
10 - 19 587 270 317 760 353 407 -173 -83 -90
20 - 29 1 045 356 689 1 187 457 730 -142 -101 -41
30 - 39 994 452 542 966 477 489 28 -25 53
40 - 49 723 377 346 611 306 305 112 71 41
50 - 59 648 313 335 505 266 239 143 47 96
60 - 69 686 318 368 538 284 254 148 34 114
70+ 476 179 297 470 196 274 6 -17 23
Варна 7 472 3 447 4 025 6 304 2 960 3 344 1 168 487 681
0 - 9 938 481 457 658 335 323 280 146 134
10 - 19 848 477 371 570 266 304 278 211 67
20 - 29 1 822 674 1 148 1 414 601 813 408 73 335
30 - 39 1 335 604 731 1 267 585 682 68 19 49
40 - 49 859 432 427 829 425 404 30 7 23
50 - 59 563 293 270 551 275 276 12 18 -6
60 - 69 616 287 329 547 273 274 69 14 55
70+ 491 199 292 468 200 268 23 -1 24
Велико Търново 2 975 1 319 1 656 3 762 1 609 2 153 -787 -290 -497
0 - 9 391 203 188 409 185 224 -18 18 -36
10 - 19 656 322 334 401 198 203 255 124 131
20 - 29 620 225 395 1 417 494 923 -797 -269 -528
30 - 39 424 174 250 490 212 278 -66 -38 -28
40 - 49 236 108 128 288 156 132 -52 -48 -4
50 - 59 177 91 86 211 110 101 -34 -19 -15
60 - 69 182 88 94 272 142 130 -90 -54 -36
70+ 289 108 181 274 112 162 15 -4 19
Видин 803 362 441 1 472 692 780 -669 -330 -339
0 - 9 111 62 49 105 53 52 6 9 -3
10 - 19 61 22 39 253 122 131 -192 -100 -92
20 - 29 114 39 75 364 169 195 -250 -130 -120
30 - 39 124 56 68 221 100 121 -97 -44 -53
40 - 49 93 47 46 139 63 76 -46 -16 -30
50 - 59 71 37 34 103 49 54 -32 -12 -20
60 - 69 102 42 60 146 72 74 -44 -30 -14
70+ 127 57 70 141 64 77 -14 -7 -7
Враца 1 742 768 974 2 477 1 183 1 294 -735 -415 -320
0 - 9 253 123 130 192 92 100 61 31 30
10 - 19 102 48 54 448 227 221 -346 -179 -167
20 - 29 374 134 240 551 246 305 -177 -112 -65
30 - 39 324 129 195 368 191 177 -44 -62 18
40 - 49 209 105 104 289 134 155 -80 -29 -51
50 - 59 168 85 83 223 111 112 -55 -26 -29
60 - 69 135 73 62 219 111 108 -84 -38 -46
70+ 177 71 106 187 71 116 -10 0 -10
Габрово 985 442 543 1 710 823 887 -725 -381 -344
0 - 9 134 66 68 135 72 63 -1 -6 5
10 - 19 75 38 37 279 136 143 -204 -98 -106
20 - 29 178 63 115 396 189 207 -218 -126 -92
30 - 39 160 68 92 252 117 135 -92 -49 -43
40 - 49 102 44 58 162 89 73 -60 -45 -15
50 - 59 100 51 49 130 65 65 -30 -14 -16
60 - 69 99 52 47 136 60 76 -37 -8 -29
70+ 137 60 77 220 95 125 -83 -35 -48
Добрич 1 466 610 856 2 011 931 1 080 -545 -321 -224
0 - 9 221 121 100 166 88 78 55 33 22
10 - 19 150 64 86 252 125 127 -102 -61 -41
20 - 29 258 70 188 495 204 291 -237 -134 -103
30 - 39 271 116 155 376 183 193 -105 -67 -38
40 - 49 163 72 91 255 128 127 -92 -56 -36
50 - 59 115 49 66 155 74 81 -40 -25 -15
60 - 69 138 58 80 156 70 86 -18 -12 -6
70+ 150 60 90 156 59 97 -6 1 -7
Кърджали 1 287 601 686 1 269 595 674 18 6 12
0 - 9 142 73 69 85 41 44 57 32 25
10 - 19 52 23 29 228 111 117 -176 -88 -88
20 - 29 248 79 169 285 114 171 -37 -35 -2
30 - 39 239 103 136 233 110 123 6 -7 13
40 - 49 175 99 76 154 79 75 21 20 1
50 - 59 165 85 80 119 61 58 46 24 22
60 - 69 149 80 69 94 48 46 55 32 23
70+ 117 59 58 71 31 40 46 28 18
Кюстендил 1 017 442 575 1 768 829 939 -751 -387 -364
0 - 9 119 50 69 140 70 70 -21 -20 -1
10 - 19 81 36 45 312 150 162 -231 -114 -117
20 - 29 217 70 147 365 171 194 -148 -101 -47
30 - 39 172 65 107 348 164 184 -176 -99 -77
40 - 49 128 69 59 203 93 110 -75 -24 -51
50 - 59 93 58 35 158 72 86 -65 -14 -51
60 - 69 78 41 37 103 53 50 -25 -12 -13
70+ 129 53 76 139 56 83 -10 -3 -7
Ловеч 1 122 499 623 1 732 830 902 -610 -331 -279
0 - 9 175 88 87 133 76 57 42 12 30
10 - 19 103 50 53 355 185 170 -252 -135 -117
20 - 29 237 91 146 322 155 167 -85 -64 -21
30 - 39 184 71 113 260 116 144 -76 -45 -31
40 - 49 118 66 52 169 72 97 -51 -6 -45
50 - 59 83 35 48 143 64 79 -60 -29 -31
60 - 69 104 52 52 175 84 91 -71 -32 -39
70+ 118 46 72 175 78 97 -57 -32 -25
Монтана 1 313 577 736 1 920 893 1 027 -607 -316 -291
0 - 9 195 100 95 184 94 90 11 6 5
10 - 19 131 51 80 321 153 168 -190 -102 -88
20 - 29 230 78 152 416 199 217 -186 -121 -65
30 - 39 208 79 129 284 135 149 -76 -56 -20
40 - 49 111 59 52 184 81 103 -73 -22 -51
50 - 59 118 72 46 159 81 78 -41 -9 -32
60 - 69 136 76 60 182 88 94 -46 -12 -34
70+ 184 62 122 190 62 128 -6 0 -6
Пазарджик 1 652 714 938 2 321 1 055 1 266 -669 -341 -328
0 - 9 305 157 148 243 121 122 62 36 26
10 - 19 125 51 74 460 208 252 -335 -157 -178
20 - 29 320 94 226 514 211 303 -194 -117 -77
30 - 39 278 113 165 435 202 233 -157 -89 -68
40 - 49 197 95 102 228 116 112 -31 -21 -10
50 - 59 126 57 69 166 78 88 -40 -21 -19
60 - 69 132 77 55 123 57 66 9 20 -11
70+ 169 70 99 152 62 90 17 8 9
Перник 1 185 536 649 1 492 694 798 -307 -158 -149
0 - 9 175 87 88 137 69 68 38 18 20
10 - 19 82 33 49 242 117 125 -160 -84 -76
20 - 29 217 80 137 270 117 153 -53 -37 -16
30 - 39 200 80 120 219 86 133 -19 -6 -13
40 - 49 120 67 53 174 92 82 -54 -25 -29
50 - 59 93 59 34 126 68 58 -33 -9 -24
60 - 69 115 61 54 146 74 72 -31 -13 -18
70+ 183 69 114 178 71 107 5 -2 7
Плевен 2 225 944 1 281 3 369 1 576 1 793 -1 144 -632 -512
0 - 9 368 177 191 297 156 141 71 21 50
10 - 19 203 89 114 485 246 239 -282 -157 -125
20 - 29 513 177 336 734 311 423 -221 -134 -87
30 - 39 353 145 208 566 286 280 -213 -141 -72
40 - 49 211 105 106 379 182 197 -168 -77 -91
50 - 59 158 63 95 282 122 160 -124 -59 -65
60 - 69 191 85 106 328 148 180 -137 -63 -74
70+ 228 103 125 298 125 173 -70 -22 -48
Пловдив 8 503 3 755 4 748 6 506 2 970 3 536 1 997 785 1 212
0 - 9 1 180 575 605 787 393 394 393 182 211
10 - 19 1 279 529 750 715 328 387 564 201 363
20 - 29 1 972 770 1 202 1 462 576 886 510 194 316
30 - 39 1 516 670 846 1 272 580 692 244 90 154
40 - 49 827 403 424 696 358 338 131 45 86
50 - 59 570 290 280 522 274 248 48 16 32
60 - 69 584 278 306 514 247 267 70 31 39
70+ 575 240 335 538 214 324 37 26 11
Разград 865 381 484 1 320 600 720 -455 -219 -236
0 - 9 122 65 57 117 61 56 5 4 1
10 - 19 89 40 49 221 108 113 -132 -68 -64
20 - 29 191 61 130 351 152 199 -160 -91 -69
30 - 39 141 62 79 199 98 101 -58 -36 -22
40 - 49 81 39 42 138 54 84 -57 -15 -42
50 - 59 81 42 39 111 50 61 -30 -8 -22
60 - 69 66 36 30 91 37 54 -25 -1 -24
70+ 94 36 58 92 40 52 2 -4 6
Русе 2 303 1 080 1 223 2 465 1 092 1 373 -162 -12 -150
0 - 9 296 155 141 268 148 120 28 7 21
10 - 19 385 193 192 259 119 140 126 74 52
20 - 29 496 194 302 639 241 398 -143 -47 -96
30 - 39 351 153 198 404 194 210 -53 -41 -12
40 - 49 227 109 118 278 135 143 -51 -26 -25
50 - 59 167 96 71 185 76 109 -18 20 -38
60 - 69 139 80 59 190 87 103 -51 -7 -44
70+ 242 100 142 242 92 150 0 8 -8
Силистра 750 312 438 1 051 469 582 -301 -157 -144
0 - 9 123 61 62 96 42 54 27 19 8
10 - 19 64 22 42 156 75 81 -92 -53 -39
20 - 29 139 39 100 300 125 175 -161 -86 -75
30 - 39 112 33 79 151 67 84 -39 -34 -5
40 - 49 82 43 39 107 52 55 -25 -9 -16
50 - 59 76 35 41 80 39 41 -4 -4 0
60 - 69 66 41 25 74 35 39 -8 6 -14
70+ 88 38 50 87 34 53 1 4 -3
Сливен 1 749 802 947 2 355 1 131 1 224 -606 -329 -277
0 - 9 315 165 150 273 136 137 42 29 13
10 - 19 151 68 83 409 198 211 -258 -130 -128
20 - 29 359 132 227 544 257 287 -185 -125 -60
30 - 39 289 125 164 394 187 207 -105 -62 -43
40 - 49 207 119 88 240 122 118 -33 -3 -30
50 - 59 137 73 64 178 84 94 -41 -11 -30
60 - 69 126 59 67 166 86 80 -40 -27 -13
70+ 165 61 104 151 61 90 14 0 14
Смолян 698 343 355 1 403 668 735 -705 -325 -380
0 - 9 105 61 44 136 64 72 -31 -3 -28
10 - 19 43 29 14 230 123 107 -187 -94 -93
20 - 29 152 52 100 373 162 211 -221 -110 -111
30 - 39 146 65 81 261 122 139 -115 -57 -58
40 - 49 84 49 35 172 84 88 -88 -35 -53
50 - 59 52 30 22 104 52 52 -52 -22 -30
60 - 69 57 34 23 71 38 33 -14 -4 -10
70+ 59 23 36 56 23 33 3 0 3
София (столица) 21 264 10 436 10 828 15 642 7 581 8 061 5 622 2 855 2 767
0 - 9 1 812 950 862 1 569 829 740 243 121 122
10 - 19 5 531 2 782 2 749 787 402 385 4 744 2 380 2 364
20 - 29 4 940 2 242 2 698 3 837 1 657 2 180 1 103 585 518
30 - 39 3 571 1 790 1 781 3 158 1 499 1 659 413 291 122
40 - 49 1 859 999 860 1 972 1 077 895 -113 -78 -35
50 - 59 1 194 594 600 1 397 729 668 -203 -135 -68
60 - 69 1 045 521 524 1 559 775 784 -514 -254 -260
70+ 1 312 558 754 1 363 613 750 -51 -55 4
София 1 868 829 1 039 2 544 1 170 1 374 -676 -341 -335
0 - 9 293 154 139 301 174 127 -8 -20 12
10 - 19 177 99 78 460 226 234 -283 -127 -156
20 - 29 407 137 270 508 191 317 -101 -54 -47
30 - 39 333 137 196 501 206 295 -168 -69 -99
40 - 49 182 87 95 253 118 135 -71 -31 -40
50 - 59 142 75 67 192 97 95 -50 -22 -28
60 - 69 127 60 67 172 92 80 -45 -32 -13
70+ 207 80 127 157 66 91 50 14 36
Стара Загора 4 006 1 774 2 232 4 074 1 943 2 131 -68 -169 101
0 - 9 617 322 295 387 207 180 230 115 115
10 - 19 531 203 328 736 364 372 -205 -161 -44
20 - 29 926 371 555 896 376 520 30 -5 35
30 - 39 667 290 377 644 312 332 23 -22 45
40 - 49 393 192 201 409 214 195 -16 -22 6
50 - 59 246 128 118 316 151 165 -70 -23 -47
60 - 69 218 110 108 319 157 162 -101 -47 -54
70+ 408 158 250 367 162 205 41 -4 45
Търговище 981 446 535 1 290 573 717 -309 -127 -182
0 - 9 171 100 71 112 55 57 59 45 14
10 - 19 106 44 62 217 104 113 -111 -60 -51
20 - 29 175 52 123 300 125 175 -125 -73 -52
30 - 39 172 84 88 208 87 121 -36 -3 -33
40 - 49 127 60 67 153 75 78 -26 -15 -11
50 - 59 80 43 37 106 45 61 -26 -2 -24
60 - 69 56 26 30 97 46 51 -41 -20 -21
70+ 94 37 57 97 36 61 -3 1 -4
Хасково 2 065 861 1 204 3 024 1 411 1 613 -959 -550 -409
0 - 9 373 188 185 307 159 148 66 29 37
10 - 19 179 68 111 497 247 250 -318 -179 -139
20 - 29 410 107 303 679 283 396 -269 -176 -93
30 - 39 356 148 208 462 217 245 -106 -69 -37
40 - 49 205 98 107 355 168 187 -150 -70 -80
50 - 59 147 86 61 262 130 132 -115 -44 -71
60 - 69 145 67 78 228 108 120 -83 -41 -42
70+ 250 99 151 234 99 135 16 0 16
Шумен 1 592 712 880 2 072 915 1 157 -480 -203 -277
0 - 9 168 78 90 192 92 100 -24 -14 -10
10 - 19 128 47 81 255 141 114 -127 -94 -33
20 - 29 282 92 190 521 187 334 -239 -95 -144
30 - 39 278 135 143 363 169 194 -85 -34 -51
40 - 49 204 121 83 248 119 129 -44 2 -46
50 - 59 153 76 77 170 73 97 -17 3 -20
60 - 69 230 110 120 169 84 85 61 26 35
70+ 149 53 96 154 50 104 -5 3 -8
Ямбол 1 193 528 665 1 729 771 958 -536 -243 -293
0 - 9 162 90 72 134 67 67 28 23 5
10 - 19 109 45 64 317 155 162 -208 -110 -98
20 - 29 271 91 180 386 159 227 -115 -68 -47
30 - 39 178 71 107 259 122 137 -81 -51 -30
40 - 49 153 76 77 184 78 106 -31 -2 -29
50 - 59 106 55 51 142 53 89 -36 2 -38
60 - 69 90 44 46 141 65 76 -51 -21 -30
70+ 124 56 68 166 72 94 -42 -16 -26
Местоживеене
Области
Възраст
Заселени Изселени Механичен прираст
общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени
Село 35 537 16 313 19 224 40 528 17 940 22 588 -4 991 -1 627 -3 364
0 - 9 3 782 1 924 1 858 5 017 2 537 2 480 -1 235 -613 -622
10 - 19 2 786 1 107 1 679 5 356 2 204 3 152 -2 570 -1 097 -1 473
20 - 29 5 141 1 547 3 594 8 521 3 085 5 436 -3 380 -1 538 -1 842
30 - 39 4 592 2 084 2 508 6 450 2 826 3 624 -1 858 -742 -1 116
40 - 49 4 129 2 187 1 942 4 057 2 002 2 055 72 185 -113
50 - 59 4 424 2 267 2 157 2 961 1 507 1 454 1 463 760 703
60 - 69 5 596 2 948 2 648 3 023 1 625 1 398 2 573 1 323 1 250
70+ 5 087 2 249 2 838 5 143 2 154 2 989 -56 95 -151
Благоевград 1 174 508 666 1 967 847 1 120 -793 -339 -454
0 - 9 119 50 69 164 79 85 -45 -29 -16
10 - 19 73 23 50 380 154 226 -307 -131 -176
20 - 29 270 70 200 534 200 334 -264 -130 -134
30 - 39 179 81 98 313 143 170 -134 -62 -72
40 - 49 130 72 58 169 77 92 -39 -5 -34
50 - 59 133 76 57 120 70 50 13 6 7
60 - 69 139 80 59 111 54 57 28 26 2
70+ 131 56 75 176 70 106 -45 -14 -31
Бургас 2 026 911 1 115 1 989 876 1 113 37 35 2
0 - 9 148 77 71 234 104 130 -86 -27 -59
10 - 19 130 43 87 277 123 154 -147 -80 -67
20 - 29 324 78 246 491 161 330 -167 -83 -84
30 - 39 240 123 117 291 140 151 -51 -17 -34
40 - 49 242 122 120 198 115 83 44 7 37
50 - 59 280 134 146 128 73 55 152 61 91
60 - 69 375 201 174 142 69 73 233 132 101
70+ 287 133 154 228 91 137 59 42 17
Варна 1 837 871 966 1 688 740 948 149 131 18
0 - 9 177 87 90 223 103 120 -46 -16 -30
10 - 19 181 67 114 170 64 106 11 3 8
20 - 29 215 78 137 301 91 210 -86 -13 -73
30 - 39 226 113 113 300 140 160 -74 -27 -47
40 - 49 224 115 109 185 84 101 39 31 8
50 - 59 272 138 134 160 81 79 112 57 55
60 - 69 312 164 148 154 84 70 158 80 78
70+ 230 109 121 195 93 102 35 16 19
Велико Търново 1 422 652 770 1 431 616 815 -9 36 -45
0 - 9 146 77 69 195 95 100 -49 -18 -31
10 - 19 127 42 85 217 79 138 -90 -37 -53
20 - 29 161 55 106 245 88 157 -84 -33 -51
30 - 39 154 67 87 178 73 105 -24 -6 -18
40 - 49 163 89 74 119 61 58 44 28 16
50 - 59 160 88 72 92 43 49 68 45 23
60 - 69 240 129 111 110 67 43 130 62 68
70+ 271 105 166 275 110 165 -4 -5 1
Видин 683 329 354 857 385 472 -174 -56 -118
0 - 9 40 17 23 68 31 37 -28 -14 -14
10 - 19 38 18 20 84 37 47 -46 -19 -27
20 - 29 65 23 42 148 65 83 -83 -42 -41
30 - 39 59 24 35 114 54 60 -55 -30 -25
40 - 49 69 40 29 79 35 44 -10 5 -15
50 - 59 91 47 44 69 34 35 22 13 9
60 - 69 152 86 66 114 60 54 38 26 12
70+ 169 74 95 181 69 112 -12 5 -17
Враца 1 397 635 762 2 191 974 1 217 -794 -339 -455
0 - 9 126 70 56 232 115 117 -106 -45 -61
10 - 19 140 52 88 270 119 151 -130 -67 -63
20 - 29 217 76 141 450 175 275 -233 -99 -134
30 - 39 185 83 102 378 160 218 -193 -77 -116
40 - 49 150 77 73 246 113 133 -96 -36 -60
50 - 59 164 91 73 181 91 90 -17 0 -17
60 - 69 203 106 97 187 107 80 16 -1 17
70+ 212 80 132 247 94 153 -35 -14 -21
Габрово 690 329 361 461 232 229 229 97 132
0 - 9 36 15 21 49 28 21 -13 -13 0
10 - 19 30 11 19 56 27 29 -26 -16 -10
20 - 29 59 25 34 75 40 35 -16 -15 -1
30 - 39 58 30 28 50 18 32 8 12 -4
40 - 49 74 41 33 40 25 15 34 16 18
50 - 59 116 56 60 37 22 15 79 34 45
60 - 69 129 68 61 44 27 17 85 41 44
70+ 188 83 105 110 45 65 78 38 40
Добрич 1 083 504 579 1 383 616 767 -300 -112 -188
0 - 9 128 67 61 167 91 76 -39 -24 -15
10 - 19 106 32 74 189 61 128 -83 -29 -54
20 - 29 132 35 97 267 94 173 -135 -59 -76
30 - 39 116 60 56 228 100 128 -112 -40 -72
40 - 49 144 82 62 157 83 74 -13 -1 -12
50 - 59 122 67 55 108 52 56 14 15 -1
60 - 69 183 96 87 108 61 47 75 35 40
70+ 152 65 87 159 74 85 -7 -9 2
Кърджали 1 806 889 917 1 803 850 953 3 39 -36
0 - 9 135 67 68 184 92 92 -49 -25 -24
10 - 19 88 41 47 187 93 94 -99 -52 -47
20 - 29 285 79 206 493 165 328 -208 -86 -122
30 - 39 300 132 168 368 189 179 -68 -57 -11
40 - 49 256 141 115 171 100 71 85 41 44
50 - 59 335 192 143 132 67 65 203 125 78
60 - 69 291 174 117 109 69 40 182 105 77
70+ 116 63 53 159 75 84 -43 -12 -31
Кюстендил 665 306 359 871 394 477 -206 -88 -118
0 - 9 44 24 20 63 32 31 -19 -8 -11
10 - 19 38 16 22 117 58 59 -79 -42 -37
20 - 29 97 26 71 159 58 101 -62 -32 -30
30 - 39 90 45 45 134 55 79 -44 -10 -34
40 - 49 72 41 31 97 50 47 -25 -9 -16
50 - 59 94 42 52 76 36 40 18 6 12
60 - 69 97 56 41 78 40 38 19 16 3
70+ 133 56 77 147 65 82 -14 -9 -5
Ловеч 1 025 480 545 1 140 514 626 -115 -34 -81
0 - 9 89 52 37 127 67 60 -38 -15 -23
10 - 19 85 37 48 198 91 107 -113 -54 -59
20 - 29 118 45 73 213 90 123 -95 -45 -50
30 - 39 106 38 68 170 61 109 -64 -23 -41
40 - 49 115 59 56 91 42 49 24 17 7
50 - 59 120 65 55 85 44 41 35 21 14
60 - 69 216 106 110 87 47 40 129 59 70
70+ 176 78 98 169 72 97 7 6 1
Монтана 1 287 598 689 1 409 639 770 -122 -41 -81
0 - 9 160 84 76 181 101 80 -21 -17 -4
10 - 19 112 60 52 173 71 102 -61 -11 -50
20 - 29 149 51 98 262 106 156 -113 -55 -58
30 - 39 124 59 65 200 81 119 -76 -22 -54
40 - 49 123 67 56 111 60 51 12 7 5
50 - 59 125 67 58 102 54 48 23 13 10
60 - 69 235 110 125 138 70 68 97 40 57
70+ 259 100 159 242 96 146 17 4 13
Пазарджик 970 401 569 1 588 695 893 -618 -294 -324
0 - 9 134 66 68 218 107 111 -84 -41 -43
10 - 19 95 29 66 244 102 142 -149 -73 -76
20 - 29 187 49 138 372 132 240 -185 -83 -102
30 - 39 141 58 83 286 131 155 -145 -73 -72
40 - 49 84 43 41 151 79 72 -67 -36 -31
50 - 59 86 41 45 97 43 54 -11 -2 -9
60 - 69 103 56 47 80 48 32 23 8 15
70+ 140 59 81 140 53 87 0 6 -6
Перник 674 368 306 608 295 313 66 73 -7
0 - 9 44 24 20 80 40 40 -36 -16 -20
10 - 19 29 23 6 59 28 31 -30 -5 -25
20 - 29 49 15 34 70 27 43 -21 -12 -9
30 - 39 61 32 29 98 36 62 -37 -4 -33
40 - 49 93 56 37 67 37 30 26 19 7
50 - 59 84 49 35 53 29 24 31 20 11
60 - 69 130 73 57 70 45 25 60 28 32
70+ 184 96 88 111 53 58 73 43 30
Плевен 1 485 674 811 1 747 786 961 -262 -112 -150
0 - 9 186 94 92 226 112 114 -40 -18 -22
10 - 19 157 63 94 254 115 139 -97 -52 -45
20 - 29 186 73 113 314 119 195 -128 -46 -82
30 - 39 157 79 78 232 100 132 -75 -21 -54
40 - 49 144 59 85 199 97 102 -55 -38 -17
50 - 59 166 78 88 139 70 69 27 8 19
60 - 69 257 126 131 137 65 72 120 61 59
70+ 232 102 130 246 108 138 -14 -6 -8
Пловдив 2 717 1 189 1 528 2 963 1 247 1 716 -246 -58 -188
0 - 9 384 207 177 492 240 252 -108 -33 -75
10 - 19 175 77 98 325 123 202 -150 -46 -104
20 - 29 429 115 314 560 174 386 -131 -59 -72
30 - 39 416 173 243 525 202 323 -109 -29 -80
40 - 49 308 156 152 300 141 159 8 15 -7
50 - 59 329 157 172 180 84 96 149 73 76
60 - 69 347 167 180 242 129 113 105 38 67
70+ 329 137 192 339 154 185 -10 -17 7
Разград 1 073 436 637 1 506 664 842 -433 -228 -205
0 - 9 122 56 66 164 87 77 -42 -31 -11
10 - 19 105 43 62 209 90 119 -104 -47 -57
20 - 29 215 50 165 433 163 270 -218 -113 -105
30 - 39 132 45 87 235 106 129 -103 -61 -42
40 - 49 150 76 74 138 69 69 12 7 5
50 - 59 123 54 69 113 53 60 10 1 9
60 - 69 133 71 62 96 47 49 37 24 13
70+ 93 41 52 118 49 69 -25 -8 -17
Русе 876 386 490 968 402 566 -92 -16 -76
0 - 9 108 55 53 142 72 70 -34 -17 -17
10 - 19 66 20 46 106 32 74 -40 -12 -28
20 - 29 132 39 93 196 69 127 -64 -30 -34
30 - 39 128 55 73 148 61 87 -20 -6 -14
40 - 49 106 52 54 81 35 46 25 17 8
50 - 59 107 51 56 56 30 26 51 21 30
60 - 69 100 45 55 74 33 41 26 12 14
70+ 129 69 60 165 70 95 -36 -1 -35
Силистра 1 051 454 597 1 234 538 696 -183 -84 -99
0 - 9 129 66 63 133 75 58 -4 -9 5
10 - 19 89 31 58 183 71 112 -94 -40 -54
20 - 29 212 53 159 322 112 210 -110 -59 -51
30 - 39 131 64 67 198 88 110 -67 -24 -43
40 - 49 119 55 64 114 58 56 5 -3 8
50 - 59 127 62 65 92 46 46 35 16 19
60 - 69 150 84 66 82 54 28 68 30 38
70+ 94 39 55 110 34 76 -16 5 -21
Сливен 1 056 470 586 1 402 601 801 -346 -131 -215
0 - 9 159 80 79 249 132 117 -90 -52 -38
10 - 19 139 60 79 187 68 119 -48 -8 -40
20 - 29 159 47 112 308 109 199 -149 -62 -87
30 - 39 110 50 60 224 92 132 -114 -42 -72
40 - 49 120 60 60 131 69 62 -11 -9 -2
50 - 59 118 54 64 89 42 47 29 12 17
60 - 69 131 65 66 82 41 41 49 24 25
70+ 120 54 66 132 48 84 -12 6 -18
Смолян 595 277 318 1 189 597 592 -594 -320 -274
0 - 9 103 54 49 119 66 53 -16 -12 -4
10 - 19 31 17 14 202 105 97 -171 -88 -83
20 - 29 114 28 86 290 128 162 -176 -100 -76
30 - 39 103 49 54 211 111 100 -108 -62 -46
40 - 49 66 44 22 127 63 64 -61 -19 -42
50 - 59 53 25 28 84 40 44 -31 -15 -16
60 - 69 40 23 17 70 47 23 -30 -24 -6
70+ 85 37 48 86 37 49 -1 0 -1
София (столица) 1 299 610 689 1 054 468 586 245 142 103
0 - 9 168 90 78 165 85 80 3 5 -2
10 - 19 77 32 45 79 36 43 -2 -4 2
20 - 29 240 66 174 183 62 121 57 4 53
30 - 39 312 154 158 225 92 133 87 62 25
40 - 49 184 109 75 143 59 84 41 50 -9
50 - 59 124 70 54 76 42 34 48 28 20
60 - 69 106 49 57 77 46 31 29 3 26
70+ 88 40 48 106 46 60 -18 -6 -12
София 1 980 945 1 035 1 974 867 1 107 6 78 -72
0 - 9 182 101 81 217 114 103 -35 -13 -22
10 - 19 101 42 59 265 99 166 -164 -57 -107
20 - 29 271 86 185 331 108 223 -60 -22 -38
30 - 39 254 115 139 311 153 158 -57 -38 -19
40 - 49 233 124 109 229 112 117 4 12 -8
50 - 59 204 111 93 169 78 91 35 33 2
60 - 69 373 194 179 147 75 72 226 119 107
70+ 362 172 190 305 128 177 57 44 13
Стара Загора 1 869 861 1 008 1 931 795 1 136 -62 66 -128
0 - 9 206 106 100 311 164 147 -105 -58 -47
10 - 19 163 64 99 255 92 163 -92 -28 -64
20 - 29 232 88 144 338 99 239 -106 -11 -95
30 - 39 221 101 120 294 111 183 -73 -10 -63
40 - 49 204 105 99 170 80 90 34 25 9
50 - 59 251 122 129 129 64 65 122 58 64
60 - 69 262 135 127 140 73 67 122 62 60
70+ 330 140 190 294 112 182 36 28 8
Търговище 896 417 479 1 225 557 668 -329 -140 -189
0 - 9 131 59 72 173 82 91 -42 -23 -19
10 - 19 98 39 59 178 81 97 -80 -42 -38
20 - 29 132 38 94 289 116 173 -157 -78 -79
30 - 39 100 37 63 195 92 103 -95 -55 -40
40 - 49 105 61 44 135 56 79 -30 5 -35
50 - 59 118 66 52 78 49 29 40 17 23
60 - 69 104 64 40 51 25 26 53 39 14
70+ 108 53 55 126 56 70 -18 -3 -15
Хасково 1 418 665 753 1 611 733 878 -193 -68 -125
0 - 9 222 107 115 187 99 88 35 8 27
10 - 19 126 52 74 189 79 110 -63 -27 -36
20 - 29 185 62 123 315 125 190 -130 -63 -67
30 - 39 190 85 105 226 104 122 -36 -19 -17
40 - 49 163 88 75 170 78 92 -7 10 -17
50 - 59 143 81 62 135 71 64 8 10 -2
60 - 69 212 112 100 129 69 60 83 43 40
70+ 177 78 99 260 108 152 -83 -30 -53
Шумен 1 627 739 888 1 411 606 805 216 133 83
0 - 9 87 38 49 156 73 83 -69 -35 -34
10 - 19 99 39 60 185 67 118 -86 -28 -58
20 - 29 204 61 143 390 147 243 -186 -86 -100
30 - 39 207 92 115 212 91 121 -5 1 -6
40 - 49 183 95 88 156 81 75 27 14 13
50 - 59 258 121 137 105 58 47 153 63 90
60 - 69 446 232 214 78 36 42 368 196 172
70+ 143 61 82 129 53 76 14 8 6
Ямбол 856 409 447 927 406 521 -71 3 -74
0 - 9 69 34 35 98 51 47 -29 -17 -12
10 - 19 88 34 54 118 39 79 -30 -5 -25
20 - 29 102 36 66 172 62 110 -70 -26 -44
30 - 39 92 40 52 106 42 64 -14 -2 -12
40 - 49 105 58 47 83 43 40 22 15 7
50 - 59 121 62 59 76 41 35 45 21 24
60 - 69 130 76 54 86 37 49 44 39 5
70+ 149 69 80 188 91 97 -39 -22 -17

* От 2007 година механичното движение на населението включва не само вътрешната миграция, а и движението на лицата към и от страната
12.04.2017


Европейска SDMX структура за метаданни (ESMS)

ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА МИГРАЦИЯ - Заселени лица, изселени лица, механичен прираст, вътрешна миграция и външна миграция
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Елка Якимова

Длъжност

началник отдел

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

EIakimova@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 606

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване12 април 2017 г.
Дата на публикуване12 април 2017 г.
Дата на последно актуализиране12 април 2017 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

При изследване на миграцията (механично движение на населението) се наблюдава съвкупността на лица, които са променили своето обичайно местоживеене (настоящ адрес). Единиците на тази съвкупност се регистрират в момента на събитието и техният брой се установява към 31.12. на съответната година. Миграцията е вътрешна, когато лицето сменя обичайното си местоживеене в страната и външна, когато лицето сменя обичайното си местоживеене от страната в чужбина или от чужбина в страната.

Механичният прираст на населението в териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица за всяко населено място.

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE);

· Класификация на държавите (класификацията се използва само за целите на събирането на данни за външната миграция).

Обхват

Данните за механичното движение на населението се отнасят за една календарна година и включват всички лица, които са променили настоящия си адрес в страната, от страната в чужбина и от чужбина в страната.

Понятия и дефиниции

Механичният прираст на населението в териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица във и от всяко населено място през календарната година.

Миграционното салдо от външната миграция е разликата между изселените и заселените в страната през същата година.

Статистическа единица

Мигрирали лица

Статистическа съвкупност

Общ брой на мигриралите лица.

Географски обхват (територия)

При статистическата обработка на данните за миграцията, лицата са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година - населени места, общини, области и статистически райони.

Времеви обхват

На интернет сайта на НСИ

· 2010 – 2016 - вътрешна миграция;

· 2010 – 2016 - външна миграция.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой; промил.

Отчетен период

Една календарна година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

· Регламент (ЕО) 862/2007 относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила;

· Закон за статистиката;

· Закон за гражданската регистрация.

Споделяне на данни

Данните се предоставят на Евростат по Регламент 862 на Европейския Парламент и на Съвета, относно статистика на миграцията на общността.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Информацията се публикува годишно, съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните за миграцията се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Население - демография, миграция и прогнози в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение „Население и демографски процеси“

Публикации

· Население и демографски процеси;

· Статистически справочник;

· Статистически годишник.

Онлайн база данни

Подробни данни за миграцията са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика - Население - демография, миграция и прогнози - Миграция: http://www.nsi.bg/bg/node/3058

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

· Методология за изследване на миграцията: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/Pop_5_Metodology_migration.pdf;

· Ръководство за функциониране на ЕСГРАОН.

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

В рамките на ежегодно попълвани въпросници данни от изследването се предоставят на Евростат.

На национално и регионално ниво основни потребители на данните са министерства, ведомства, национални организации и местни органи на управлението.

Чрез заявки за конкретни данни, данните се предоставят на Научно-изследователски институти, университети, НПО и други.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните за миграцията са налични по пол, възрасти (различни групировки), местоживеене (различни териториални нива), гражданство и страна на раждане.


Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.


Неизвадкови грешки

Не се прилага.Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват до края на месец април в годината след отчетната година.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания.


Съгласуваност и сравнимост

Географска сравнимост

Данните се събират и обработват в териториален разрез при използването на една и съща методология и дефиниции.

Сравнимост във времето

Измененията в методологията и дефинициите в различни периоди от време се публикуват в методологията към изследването.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.


Статистическа обработка
Източници на данни

· Източник на данните за мигриралите лица е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН). Миграцията се регистрира чрез документ- образец ЕСГРАОН-ТДС – „Адресна карта за настоящ адрес“;

· Източник на данните за постоянно пребиваващите чужди граждани в Р България е Регистърът на чужденците, Министерство на вътрешните работи;

· Източник на данни за българските граждани напускащи страната - Национална агенция за приходите, декларация за отказ от здравноосигурителни права поради отсъствие от страната; НОИ.

Честота на събиране на данни

· месечно за данните от ЕСГРАОН;

· годишно за данните от НАП, МВР и НОИ.

Събиране на данни

Изчерпателно за всички регистрирани преселвания на лицата през годината.

Валидиране на данни

Данните за демографските събития се подлагат на проверка и контрол преди зареждането им в ИС „Демография“.

За да бъде успешно обработено всяко първично съобщение трябва да отговаря на заложените в системата правила за валидация и контрол

Резултатите от обработката се валидират по отношение на консистентността във всяка таблица и между отделните таблици.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в ИС „Демография“ съгласно заложените в системата правила за валидация и контрол при обработката на демографските събития.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml


Европейска стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)

ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА МИГРАЦИЯ - Заселени лица, изселени лица, механичен прираст, вътрешна миграция и външна миграция
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Елка Якимова

Длъжност

началник отдел

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

EIakimova@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 606

Факс
Статистическо представяне
Описание на данните

При изследване на миграцията (механично движение на населението) се наблюдава съвкупността на лица, които са променили своето обичайно местоживеене (настоящ адрес). Единиците на тази съвкупност се регистрират в момента на събитието и техният брой се установява към 31.12. на съответната година. Миграцията е вътрешна, когато лицето сменя обичайното си местоживеене в страната и външна, когато лицето сменя обичайното си местоживеене от страната в чужбина или от чужбина в страната.

Механичният прираст на населението в териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица за всяко населено място.

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE);

· Класификация на държавите (класификацията се използва само за целите на събирането на данни за външната миграция).

Обхват

Данните за механичното движение на населението се отнасят за една календарна година и включват всички лица, които са променили настоящия си адрес в страната, от страната в чужбина и от чужбина в страната.

Понятия и дефиниции

Механичният прираст на населението в териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица във и от всяко населено място през календарната година.

Миграционното салдо от външната миграция е разликата между изселените и заселените в страната през същата година.

Статистическа единица

Мигрирали лица

Статистическа съвкупност

Общ брой на мигриралите лица.

Географски обхват (територия)

При статистическата обработка на данните за миграцията, лицата са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година - населени места, общини, области и статистически райони.

Времеви обхват

На интернет сайта на НСИ

· 2010 – 2016 - вътрешна миграция;

· 2010 – 2016 - външна миграция.

Базисен период

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

· Източник на данните за мигриралите лица е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН). Миграцията се регистрира чрез документ- образец ЕСГРАОН-ТДС – „Адресна карта за настоящ адрес“;

· Източник на данните за постоянно пребиваващите чужди граждани в Р България е Регистърът на чужденците, Министерство на вътрешните работи;

· Източник на данни за българските граждани напускащи страната - Национална агенция за приходите, декларация за отказ от здравноосигурителни права поради отсъствие от страната; НОИ.

Честота на събиране на данни

· месечно за данните от ЕСГРАОН;

· годишно за данните от НАП, МВР и НОИ.

Събиране на данни

Изчерпателно за всички регистрирани преселвания на лицата през годината.

Валидиране на данни

Данните за демографските събития се подлагат на проверка и контрол преди зареждането им в ИС „Демография“.

За да бъде успешно обработено всяко първично съобщение трябва да отговаря на заложените в системата правила за валидация и контрол

Резултатите от обработката се валидират по отношение на консистентността във всяка таблица и между отделните таблици.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в ИС „Демография“ съгласно заложените в системата правила за валидация и контрол при обработката на демографските събития.

Изглаждане

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

В рамките на ежегодно попълвани въпросници данни от изследването се предоставят на Евростат.

На национално и регионално ниво основни потребители на данните са министерства, ведомства, национални организации и местни органи на управлението.

Чрез заявки за конкретни данни, данните се предоставят на Научно-изследователски институти, университети, НПО и други.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните за миграцията са налични по пол, възрасти (различни групировки), местоживеене (различни териториални нива), гражданство и страна на раждане.


Степен на пълнота на данните

100%

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.


Показатели за извадкови грешки

Не се прилага

Неизвадкови грешки

Не се прилага.Грешки на обхвата

Не се прилага

Степен на свръхобхват

Не се прилага

Дял на общите единици

Не се прилага

Грешки при измерването

Не се прилага

Грешки поради липса на отговор

Не се прилага

Степен на неотговорили единици от съвкупността

Не се прилага

Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника

Не се прилага

Грешки при обработката

Не се прилага

Степен на импутация

Не се прилага

Грешки, свързани с допусканията на модела

Не се прилага

Сезонно изглаждане

Не се прилага

Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.


Ревизия на данните - средна стойност

Не се прилага

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват до края на месец април в годината след отчетната година.

Лаг във времето - първи резултати

4 месеца след отчетната година

Лаг във времето - окончателни резултати

4 месеца след отчетната година

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания.


Точност на представяне - предоставяне и публикуване

Данните се предоставят и публикуват в предвидения срок

Съгласуваност и сравнимост

Географска сравнимост

Данните се събират и обработват в териториален разрез при използването на една и съща методология и дефиниции.

Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци

Не се прилага

Сравнимост във времето

Измененията в методологията и дефинициите в различни периоди от време се публикуват в методологията към изследването.

Дължина на съпоставимите динамични редове

от 2007 година

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност

Не се прилага

Съгласуваност с националните сметки

Не се прилага

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение „Население и демографски процеси“

Публикации

· Население и демографски процеси;

· Статистически справочник;

· Статистически годишник.

Онлайн база данни

Подробни данни за миграцията са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика - Население - демография, миграция и прогнози - Миграция: http://www.nsi.bg/bg/node/3058

Таблици с данни - консултации
Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Метаданни - консултации
Методологични документи

· Методология за изследване на миграцията: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/Pop_5_Metodology_migration.pdf;

· Ръководство за функциониране на ЕСГРАОН.

Степен на пълнота на метаданните
Документи за качеството

Не са налични.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Здравеопазване 2017
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация от областта на социалните статистики, че вече е в продажба годишната електронна публикация Здравеопазване 2017 (на български език), която е съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

 • Население и демографски процеси 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Население и демографски процеси 2016.

  Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2016 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.

 • Статистически справочник 2017 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2017 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2013 - 2016 година.

 • Статистически справочник 2017
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2017 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2013 - 2016 година.

 • България 2017
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2017. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2016
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 84-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2011 - 2015 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Здравеопазване 2016
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация от областта на социалните статистики, че вече е в продажба годишната електронна публикация Здравеопазване 2016 (на български език), която е съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

 • Население и демографски процеси 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Население и демографски процеси 2015.

  Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2015 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.

Страници