EOC (архив)

Информация относно Европейската олимпиада по статистика за ученици 2020 може да откриете на адрес:
https://www.nsi.bg/esc-2020/.

Информация относно Европейската олимпиада по статистика за ученици 2019 може да откриете на адрес:
https://www.nsi.bg/esc2019/.

Информация относно Европейската олимпиада по статистика за ученици 2018 може да откриете на адрес:
https://www.nsi.bg/eso2018/.

Национален статистически институт | Адрес: ул. "П. Волов" № 2 София 1038, България | Е-поща: [email protected]