Награди

Печелившите отбори от националния кръг - за категория А и категория Б, ще получат следните награди:

Първо място:

Второ място:

Трето място:

Допълнителни награди - статистически публикации и рекламни материали за победителите и добре представилите се отбори.

Всички успешно представили се в националния кръг отбори ще получат грамота.

В случай че има два отбора победители с един и същ ментор, той ще получи само една (по-голямата) награда.

На първенците в националния кръг на Европейската олимпиада по статистика, завършващи средно образование през 2021 г., се признава оценка отличен 6.00 от конкурсен изпит в УНСС за кандидатстване във всички специалности от направление „Икономика“ за учебната 2021/2022 година.

Потвърждаваме правото на притежаващите сертификати единадесетокласници през миналата учебна година - 2019/2020, да кандидатстват за специалност „Статистика и иконометрия“, както е написано на сертификатите им.

Лого на УНСС          Лого на Мапекс
 
Национален статистически институт | Адрес: ул. "П. Волов" № 2 София 1038, България | Е-поща: [email protected]