В помощ на Вашата подготовка

Препоръчителна литература

Учебник по математика за 10-и клас, профилирана подготовка, издателство „Просвета - София“, АД, автори: проф. Запрян Запрянов, ст. н. с. д-р Георги Ганчев, Иван Георгиев

Учебник по математика за 11-и клас за профилирана подготовка, издателство „Просвета - София“, АД, автори: доц. д-р Станислава Петкова, доц. д-р, Петьо Петков, доц. д-р Красимира Проданова

Учебник по математика за 11-и клас, задължителна подготовка, издателство „Просвета - София“, АД, автори: проф. Запрян Запрянов, Иван Георгиев

Учебник по математика за 12-и клас за профилирана подготовка, издателство „Просвета - София“, АД, автори: проф. Запрян Запрянов, проф. д-р Иван Димовски, Коста Коларов, Димитър Кривошиев

Примери за тест (национално ниво)

Първи етап:

  • Основни познания по статистика - Примери
  • Използване на официалните източници на статистически данни - Примери
  • Интерпретиране на статистически резултати - Примери

Втори етап:

Национален статистически институт | Адрес: ул. "П. Волов" № 2 София 1038, България | Е-поща: [email protected]