Календар

Национален кръг:

Период на регистрация: от 16 октомври 2020 г. до 3 януари 2021 година.

Период за провеждане на теста от първия етап: от 4 януари до 21 януари 2021 година.

Публикуване на резултатите от първия етап: 26 януари 2021 година.

Провеждане на втория етап: от 27 януари до 25 февруари 2021 година.

Обявяване на крайното класиране: 19 март 2021 година.

Заключителен етап от националния кръг за определяне на участниците в европейския кръг: от 22 март до 08 април 2021 година.

Европейски кръг:

Период на провеждане: от 09 април до 07 май 2021 година.

Обявяване на победителите: ще бъде 26.05.2021 година.

Церемония по награждаването: ще бъде обявена допълнително.

Национален статистически институт | Адрес: ул. "П. Волов" № 2 София 1038, България | Е-поща: [email protected]