Резултати

Приключи националният кръг на втората Европейска олимпиада по статистика за ученици

Резултати от Националния кръг на Европейската олимпиада по статистика за ученици

624 ученици от България, разпределени в 236 отбора, заявиха желанието си да участват във втората Европейска олимпиада по статистика.

Първия етап на националния кръг завършиха успешно 134 отбора от Категория А (ученици от Х - ХII клас) и 56 отбора от Категория Б (ученици от VIII - IX клас).

Във втория етап презентации направиха 112 отбора от Категория А и 50 отбора от Категория Б.

На първите три места в Категория А се класираха отборите:

1. ЧПГОТ7 - Частна профилирана гимназия „Образователни технологии“, гр. София - 94.8 точки

2. Ферари - Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“, гр. Варна - 93.7 точки

3. IntelBMB - Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“, гр. Плевен - 93.3 точки.

Победители в Категория Б са отборите:

1. ИНФО - Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, гр. Пазарджик - 90.6 точки

2. α_единици - Национална финансово-стопанска гимназия, гр. София - 89.9 точки

3. DigitalE - Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника, гр. Бургас - 89.5 точки.

Първите два отбора от всяка категория ще се състезават в европейския кръг на олимпиадата по статистика.

Тяхната задача ще бъде до 15 май да подготвят и да изпратят двеминутен видеоклип на тема „Европа в огледалото на статистиката“.

Картината на Европа е голяма и пъстра, с много аспекти и детайли: малки села и големи градове, които са част от един и същ континент; характеристики и разлики в живота на градското и селското население; икономики със силно развит туризъм или промишленост; държави със значителни равнища на миграция.

Как се вписва нашата страна в тази картина? В кои области статистическите показатели за България се отличават или съвпадат с европейските? Какви други интересни характеристики могат да се разгледат? Какво прави страната ни специална в Европа?

Подбирайки подходящи статистически данни, направете сравнение във видеоклипа между нашата страна и европейските ѝ партньори, като вземете предвид средните стойности или разликите с други държави. Могат, но не е задължително, да се правят сравнения между региони в България и региони в други европейски държави.

Участващите отбори трябва да подготвят видеоклип с максимална продължителност две минути. За предпочитане е видеото да бъде на английски език, но ще бъдат приемани и видеоклипове на български език със субтитри на английски език. Независимо дали е на български или английски език, използването на английски субтитри е задължително.

Заедно с видеоклипа участниците трябва да подготвят придружаващ материал в .pdf формат на английски език, обясняващ мотивите и процеса на създаване на видеоклипа, потребителските групи, към които е насочен, използваните технически средства (и причините да ги изберат) и източниците на статистически данни. Обемът на материала не трябва да надвишава 2000 думи и 4 страници.

При оценяването на видеоклиповете журито на европейския кръг на ЕОС ще вземе под внимание:

Победителите в европейския кръг на олимпиадата по статистика ще бъдат обявени на 5 юни и ще бъдат наградени на 11 юни 2019 г. в Евростат, Люксембург.

Национален статистически институт | Адрес: ул. "П. Волов" № 2 София 1038, България | Е-поща: [email protected]