Календар

Национален кръг:

Период на регистрация: от 19 октомври 2018 г. до 28 януари 2019 година.

Период за провеждане на теста от първия етап: от 29 януари до 14 февруари 2019 година.

Публикуване на резултатите от първия етап: 18 февруари 2019 година.

Провеждане на втория етап: от 19 февруари до 10 март 2019 година.

Обявяване на финалистите: 29 март 2019 година.

Европейски кръг:

Период на регистрация: от 1 до 15 април 2019 година.

Период на провеждане на европейския кръг: от 1 април до 15 май 2019 година.

Обявяване на победителите: 5 юни 2019 година.

Церемония по награждаването: ще бъде обявена допълнително.

Национален статистически институт | Адрес: ул. "П. Волов" № 2 София 1038, България | Е-поща: [email protected]