Контакти

Ако имате въпроси относно Европейската олимпиада по статистика, моля, свържете се с нас на адрес: competition@nsi.bg.

Национален статистически институт | Адрес: ул. "П. Волов" № 2 София 1038, България | Е-поща: competition@nsi.bg