Европейска олимпиада по статистика - ползи за учители и ученици

Анкетата е анонимна!

ЛошоНезадоволителноДоброМного добро
1. Достъпност
2. Актуалност
3. Точност
4. Яснота
ЛошоНезадоволителноДоброМного добро
1. Регистрация
2. Критерии за оценка
3. Менторство
ЛошоНезадоволителноДоброМного добро
Сложност (необходимост от допълнителни проучвания)
Възможност за използване на алтернативни източници (бази данни)
Адекватност (съобразеност с възрастовата група на участниците)
Инструкции за решаване на казусите
Време за работа (достатъчно или недостатъчно)
ЛошоНезадоволителноДоброМного добро
Сложност (необходимост от допълнителни проучвания)
Възможност за използване на алтернативни източници (бази данни)
Адекватност (съобразеност с възрастовата група на участниците)
Инструкции за решаване на казусите
Време за работа (достатъчно или недостатъчно)
ЛошоНезадоволителноДоброМного добро
Сложност (необходимост от допълнителни проучвания)
Възможност за използване на алтернативни източници (бази данни)
Адекватност (съобразеност с възрастовата група на участниците)
Инструкции за решаване на казусите
Време за работа (достатъчно или недостатъчно)