Аналитични материали

Сравнение на португалския и българския индекси на потребителските цени

Автори: Албена Данчева (Национален статистически институт, България)
Руи Еванджелиста (Национален статистически институт, Португалия)
Страници: 30
Забележка: Материалът е наличен само на английски език.

Резюме

Страници