Премини към основното съдържание

Тема "Население и социални статистики"

Книгоиздаване и печат 2022

четвъртък, 28 септември 2023 - 12:00

Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Книгоиздаване и печат 2022.
Публикацията съдържа статистическа информация за развитието на книгоиздаването и печата в Република България по основни показатели за издадените книги, брошури и продължаващи издания през 2022 година. По някои показатели (заглавия, тираж и среден тираж на книги, брошури, вестници, списания и бюлетини) са поместени данни за периода 1960 - 2022 година. Включени са методологични бележки и кратък анализ.

Образование в Република България 2023

понеделник, 4 септември 2023 - 15:20

Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация годишната двуезична (на български и английски език) електронна публикация Образование в Република България 2023.

Публикацията съдържа основни данни от провежданите пет ежегодни изчерпателни статистически изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в България за периода 2018/2019 - 2022/2023 учебна година.

Околна среда 2021

сряда, 16 август 2023 - 16:30

Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация електронната публикация Околна среда 2021 (на български и английски език), която съдържа данни от изследвания на НСИ през 2021 г., свързани с околната среда в България. Представени са и данни по основни показатели за периода 2017 - 2021 година.

Пътнотранспортни произшествия в Република България 2022

вторник, 8 август 2023 - 11:20

Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Пътнотранспортни произшествия в Република България 2022, съвместно издание на Министерството на вътрешните работи и Националния статистически институт. 

Бюджети на домакинствата в Република България 2022

сряда, 2 август 2023 - 09:00
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация двуезичната (на български и английски език) публикация Бюджети на домакинствата в Република България 2022.

Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода 2011 - 2022 година

сряда, 2 август 2023 - 09:00
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация двуезичната (на български и английски език) електронна публикация Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода 2011 - 2022 година.

Дипляна „Наблюдение на работната сила“ 2023 година

сряда, 7 юни 2023 - 12:20

Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите и респондентите дипляната „Наблюдение на работната сила“. Изданието представя описание на методологията на Наблюдението на работната сила - определянето на извадката и начина на събиране на данните, основните понятия и дефиниции, използвани в изследването, изчисляването на показателите и разпространението на информацията.

Книгоиздаване и печат 2021

четвъртък, 19 януари 2023 - 13:35

Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Книгоиздаване и печат 2021.
Публикацията съдържа статистическа информация за развитието на книгоиздаването и печата в Република България по основни показатели за издадените книги, брошури и продължаващи издания през 2021 година. По някои показатели (заглавия, тираж и среден тираж на книги, брошури, вестници, списания и бюлетини) са поместени данни за периода 1960 - 2021 година. Включени са методологични бележки и кратък анализ.

Здравеопазване 2022

сряда, 18 януари 2023 - 12:00
Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация в областта на социалните статистики годишната електронна публикация Здравеопазване 2022 (на български език), съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

Население и демографски процеси 2021

петък, 13 януари 2023 - 17:00

Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Население и демографски процеси 2021.

Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2021 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.