Премини към основното съдържание

Тема "Общи статистически издания"

Статистически годишник 1929 - 1930 година

четвъртък, 29 февруари 2024 - 14:30

Сборният том на Статистическия годишник на Българското Царство за 1929 - 1930  г. е достъпeн за потребителите в уеб пространството. Публикацията излиза от печат през 1930 г. и е структурирана в XXI раздела на принципа на предходните статистически годишници, с включени актуални данни за международен преглед по страни. В изданието са публикувани данни за състоянието на населението според всички преброявания проведени в България. Статистическият годишник се състои от 518 страници и е на български и френски език.

Статистически годишник 1928 година

понеделник, 26 февруари 2024 - 14:20

Двадесетото издание на Статистическия годишник на Българското Царство за 1928 г. е достъпно за потребителите в уеб пространството. Публикацията излиза от печат през 1929 г. и е структурирана в XXI раздела на принципа на предходните статистически годишници, без включен международен преглед. В изданието са публикувани общите резултати от проведеното през 1926 г. преброяване на населението и жилищния фонд. Преброени са и домашните животни, птици, превозните средства, земеделските оръдия и машини в Царството. В изданието са публикувани и резултатите от проведената през 1927/1928 г.

Районите, областите и общините в Република България 2022

понеделник, 26 февруари 2024 - 09:00

Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2022.

Изданието съдържа данни за демографското и социално-икономическото състояние и околната среда на районите, областите и общините в Република България за 2022 г., като са подбрани едни от най-важните показатели за очертаване на профила и спецификата на областите, общините и териториалните единици за статистически цели (NUTS).

Статистически годишник 1927 година

четвъртък, 22 февруари 2024 - 14:30

Дигиталното копие в пълнотекстов формат на Деветнадесетото издание на Статистическия годишник на Българското Царство за 1927 г. е достъпно за потребителите в уеб пространството. Публикацията излиза от печат през 1929 г. и е структурирана в XX раздела на принципа на предходните статистически годишници.

Статистически годишник 1926 година

понеделник, 19 февруари 2024 - 14:30

Осемнадесетото издание на Статистическият годишник на Българското Царство за 1926 г. е достъпно за потребителите в уеб пространството. Публикацията се състои от 589 страници и е структурирана в XXII раздела на принципа на предходните статистически годишници. За пръв път се публикува информация за домакинските бюджети въз основа на проведената анкета през 1925 година.

Статистически годишник 1925 година

четвъртък, 15 февруари 2024 - 14:10

През 1926 година излиза от печат седемнадесетото издание на Статистическия годишник на Българското Царство. Публикацията се състои от 550 страници и е структурирана в XXI раздела на принципа на предходните статистически годишници. Дигиталното копие е в пълнотекстов формат, на български и френски език, и е достъпно в уеб пространството.

Каталог на статистическите издания 2024

четвъртък, 15 февруари 2024 - 11:12

Националният статистически институт информира всички потребители на статистическа информация, че са публикувани Каталозите на статистическите издания за 2024 г. на български и английски език. Те съдържат информация за публикациите, които ще излязат през настоящата година, с техните видове, цени и срокове на издаване. Количествата на печатните издания са силно ограничени.

Статистически годишник 1923 - 1924 година

понеделник, 12 февруари 2024 - 15:00

Статистическият годишник на Българското Царство за 1923 - 1924 г. излиза от печат през 1925 година. Информацията в изданието, което се състои от 696 страници, е структурирана в XXI раздела на принципа на предходните статистически годишници. Дигиталното копие е в пълнотекстов формат, на български и френски език, и е достъпно в уеб пространството.

Статистически годишник 1913 - 1922 година

сряда, 7 февруари 2024 - 15:05

Поредният статистически годишник е сборен том (от V до XIV издание) и излиза след десетгодишно прекъсване поради Първата световна война в периода 1915 - 1918 година. Военните действия и последиците от тях са крайно неблагоприятни за българската статистика и едва през 1924 г. става възможно публикуването на статистическия годишник на Българското Царство. Информацията в изданието е структурирана в XXI раздела на принципа на предходните четири статистически годишника. Дигиталното копие е в пълнотекстов формат на български и френски език и е достъпно в уеб пространството.

Статистически годишник 1912 година

понеделник, 5 февруари 2024 - 15:00

Потребителите на статистическа информация имат възможността да разгледат онлайн четвъртия годишник на Българското Царство за 1912 година. Изданието е в пълнотекстов формат, на български и френски език, и е публикувано през 1915 година.

Информацията е структурирана в 21 раздела. Традиционно първият раздел съдържа данни за географското положение, граници и повърхнина на Българското Царство, реки, езера, планини, разпределение по географски области и други.