Премини към основното съдържание

Индекси на оборота на вътрешния пазар в промишлеността (2005 =100)