Анализ на приватизацията в Република България към 31.12.2004 г.