Премини към основното съдържание

Публикации

Дипляна „Наблюдение на работната сила“ 2023 година

сряда, 7 юни 2023 - 12:20

Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите и респондентите дипляната „Наблюдение на работната сила“. Изданието представя описание на методологията на Наблюдението на работната сила - определянето на извадката и начина на събиране на данните, основните понятия и дефиниции, използвани в изследването, изчисляването на показателите и разпространението на информацията.

Статистически годишник 2022

сряда, 7 юни 2023 - 09:00
Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 90-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен формат.

В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2016 - 2021 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

Енергийни баланси 2021

петък, 10 март 2023 - 15:40

Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация „Енергийни баланси 2021“. Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа данни от изследвания на Националния статистически институт от областта на енергийната статистика за периода 2015 - 2021 година. В изданието са включени данни за:

• балансите на енергийните продукти - въглища и продукти от тях, нефт и нефтени продукти, природен газ, възобновяеми енергийни източници, електроенергия и топлоенергия;

Районите, областите и общините в Република България 2021

сряда, 1 март 2023 - 10:30

Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2021.

Градове и техните функционални градски райони в Република България, 2010 - 2020

четвъртък, 23 февруари 2023 - 16:50

Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация най-новата си електронна публикация „Градове и техните функционални градски райони в Република България, 2010 - 2020“.

Изданието е подготвено в рамките на проект „Събиране на данни за градовете и статистика на под-национално ниво“, който се реализира с финансовата подкрепа на Евростат.

Книгоиздаване и печат 2021

четвъртък, 19 януари 2023 - 13:35

Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Книгоиздаване и печат 2021.
Публикацията съдържа статистическа информация за развитието на книгоиздаването и печата в Република България по основни показатели за издадените книги, брошури и продължаващи издания през 2021 година. По някои показатели (заглавия, тираж и среден тираж на книги, брошури, вестници, списания и бюлетини) са поместени данни за периода 1960 - 2021 година. Включени са методологични бележки и кратък анализ.

Здравеопазване 2022

сряда, 18 януари 2023 - 12:00
Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация в областта на социалните статистики годишната електронна публикация Здравеопазване 2022 (на български език), съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

Население и демографски процеси 2021

петък, 13 януари 2023 - 17:00

Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Население и демографски процеси 2021.

Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2021 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.