Световен ден на свободата на печата

На 3 май честваме Световния ден на свободата на печата. Обявен е с решение на Общото събрание на ООН през 1993 година.

Свободата на словото и печата е основно човешко право и един от принципите, върху които се гради всяко демократично общество.

По целия свят денят се отбелязва с множество прояви, призоваващи към свободен достъп до информация, независимост на медиите и защита на журналистите при упражняването на професията си.

На този ден прогресивната международна общественост отдава почит на журналистите, загинали или пострадали при изпълнение на служебния си дълг.