Номиниран е член на Централната комисия по преброяването

До изтичане на срока за подаване на номинации за член на Централната комисия по преброяването, който да представлява гражданския сектор, в НСИ е постъпило едно предложение от страна на неправителствените организации. Заявлението и документите към него са подадени от Фондация „Институт за пазарна икономика“, която предлага Явор Алексиев да бъде включен в състава на Централната комисия по преброяването. Той е старши икономист в ИПИ и има дългогодишен опит в изследването на показателите за развитие на регионите в България, работил е и работи по проекти, свързани с оценка на пазара на труда, макроикономическите дисбаланси в ЕС, активното гражданство и добро управление в борбата с бедността и т.н. След представяне на декларация за конфликт на интереси, номинираният кандидат ще бъде включен в Централната комисия по преброяването.