Трифон Зарезан

По случай Трифон Зарезан - празника на лозарите и винарите, Националният статистически институт представя инфографика с актуална статистическа информация за производството, износа, вноса и потреблението на вино в България.
 
 

Повече информация можете да намерите в информационна система ИНФОСТАТ -
https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/external/login.jsf