Започна втората Европейска олимпиада по статистика за ученици

От 29 януари стартира първият етап на втората Европейска олимпиада по статистика за ученици. Той ще продължи до 11 февруари, като сили ще премерят 624 ученици, разпределени в 236 отбора. През цялото време учениците от всеки отбор ще имат достъп до генерирания за съответния отбор тест, като имат възможност да коригират дадените отговори и да попълват нови.

Общият брой на участниците в ЕС към 29 януари 2019 г. е 8275, разделени в 3167 отбора (все още не е завършил периодът на регистрация в Гърция и Полша).

Съгласно регламента отборите са съставени най-много от трима ученици, но е позволено и самостоятелно участие. 12 български ученици са изявили желание да се състезават сами.

Най-много са отборите от гр. София (48), следвани от гр. Гоце Делчев (25). И тази година забележителна е активността на учениците от Пазарджик, които са се обединили в 21 отбора от 2 училища.

Както и през миналата учебна година, отборите са разделени в две възрастови категории - Категория А - ученици от Х - ХII клас, и Категория Б - ученици от VIII - IX клас.

В първия етап от състезанието участниците трябва да попълнят онлайн три теста, всеки от които се състои от 10 въпроса от затворен тип:

Тест 1 - Основни  познания  по  статистика

Тест 2 - Използване на официалните източници на статистически данни

Тест 3 - Интерпретиране на статистически текст.

Издържалите успешно тестовете от първия етап преминават във втория, който ще бъде анализ  на  статистически  данни  по  статистическа  тема.  Анализът трябва да бъде изготвен в периода от 14 февруари до 7 март. 

В европейския кръг ще участват победителите от националния кръг във всяка държава, които ще бъдат обявени на 29 март.

По време на европейския кръг на състезанието отборите ще разполагат с 36 дни (от 1 април до 6 май), за да изработят двеминутен видеоклип, в който да обяснят статистическа концепция.

Победителите в европейския кръг ще бъдат обявени на 5 юни 2019 година.

Пълна информация за втората Европейска олимпиада по статистика за ученици можете да намерите на сайта на състезанието - https://www.nsi.bg/esc2019/

Пожелаваме успех на най-смелите, които се престрашиха да премерят сили!