Награди

Всички участници, изпратили есета в срок на посочения имейл, ще получат сертификати за участието си в конкурса.

Допълнителни награди - статистически публикации и рекламни материали за победителите и добре представилите се участници.

Журито може да реши да не присъжда награди.

 

 

 

Национален статистически институт | Адрес: ул. "П. Волов" № 2 София 1038, България | Е-поща: [email protected]