По случай 20 октомври - Европейски ден на статистиката, Националният статистически институт
организира конкурс за статистическо есе на тема

 

„Значението на официалната статистика в съвременния свят на информация и дезинформация“

 

Основната цел, която си поставя НСИ с обявяването на конкурса, е да продължи работата по повишаване на функционалната грамотност и статистическата култура на учениците, като провокира творческия им потенциал и развива у тях умения за критично мислене и работа с данни.

Конкурсът е предназначен за ученици от IX до XII клас от всички училища в страната, които имат стремеж да представят своята гледна точка за значението на официалната статистика като източник на достоверна информация от всички области на живота в морето от фалшиви новини и дезинформация, които заливат света, като демонстрират умения за използване на многообразието от статистически данни и възможностите за техния анализ и интерпретация.

 

 

Национален статистически институт | Адрес: ул. "П. Волов" № 2 София 1038, България | Е-поща: [email protected]