По случай 20 октомври - Европейски ден на статистиката, Националният статистически институт
организира конкурс за статистическо есе на тема

 

„Значението на официалната статистика в съвременния свят на информация и дезинформация“

 

Основната цел, която си поставя НСИ с обявяването на конкурса, е да продължи работата по повишаване на функционалната грамотност и статистическата култура на учениците, като провокира творческия им потенциал и развива у тях умения за критично мислене и работа с данни.

Конкурсът е предназначен за ученици от IX до XII клас от всички училища в страната, които имат стремеж да представят своята гледна точка за значението на официалната статистика като източник на достоверна информация от всички области на живота в морето от фалшиви новини и дезинформация, които заливат света, като демонстрират умения за използване на многообразието от статистически данни и възможностите за техния анализ и интерпретация.

Участие взеха 82-ма ученици от 44 училища в 28 населени места. С желание и много труд те написаха своите текстове и станаха част от европейските граждани, които оценяват и се доверяват на статистическата информация на НСИ и Евростат. За членовете на журито беше удоволствие да четат творбите им и отговорно да подберат най-добрите от тях. А те са:

Много овации събраха учениците от 109 ОУ „Христо Смирненски“ в София, които не отговаряха на предварителните критерии за участие, но показват знанията и уменията на по-малките и намеренията им да участват и в бъдеще в статистическите инициативи на НСИ. За тях е предвидена специална поощрителна награда. (109OU-Sofia_1.pdf, 109OU-Sofia_2.pdf)

Националният статистически институт благодари на всички участници и им пожелава Денят на европейската статистика да се превърне за тях в ден на удовлетворение от знанията и уменията им в статистиката!

На добър час!

 

 

Национален статистически институт | Адрес: ул. "П. Волов" № 2 София 1038, България | Е-поща: [email protected]