Календар

за провеждане на Конкурса за статистическо есе за ученици на тема „Значението на официалната статистика в съвременния свят на информация и дезинформация“

20 септември 2022 г. - обявяване на Конкурса;

14 октомври 2022 г. - изпращане на разработките на имейл: [email protected];

20 октомври 2022 г. - обявяване на резултатите от конкурса;

30 октомври 2022 г. - изпращане на сертификатите за участниците.

 

 

Национален статистически институт | Адрес: ул. "П. Волов" № 2 София 1038, България | Е-поща: [email protected]