Прессъобщения

понеделник, 23 ноември 2009 - 11:00

През третото тримесечие на 2009 г. коефициентът на заетост за населението на 15 - 64 навършени години e 63.1%, или с 1.9 пункта по-нисък в сравнение със същия период на миналата година.

петък, 20 ноември 2009 - 11:00

Превозените товари от железопътния транспорт през октомври 2009 г. са с 20.1% повече в сравнение с предходния месец, докато спрямо същия месец на 2008 г. е регистриран спад от 30.7%. При пътническите превози, общият брой на превозените пътници намалява с 0.5% в сравнение с предходния месец, а в сравнение със септември 2008 г. - с 8.6%.

сряда, 18 ноември 2009 - 11:00

Инвестиционната бизнес анкета на НСИ, проведена сред промишлените предприятия през втората половина на октомври 2009 г. показва, че промишлените предприемачи очакват през настоящата година направените инвестиции да бъдат с 37.2% по-малко в сравнение с предходната 2008 година.

понеделник, 16 ноември 2009 - 11:00

Общият доход средно на лице от домакинство през септември 2009 г. е 315.54 лв. и спрямо същия месец на 2008 г. нараства с 4.3%.

петък, 13 ноември 2009 - 11:00

През третото тримесечие на 2009 г. в страната са функционирали 3 303 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Общият брой на реализираните нощувки във всички средства за подслон и места за настаняване през третото тримесечие на 2009 г. намаляват с 1 567.2 хил. (15.7%) в сравнение със същия период на 2008 г., до 8 424 хиляди.

петък, 13 ноември 2009 - 11:00

Експресните оценки на БВП за трето тримесечие на 2009 година показват спад на икономиката с 5.8% спрямо съответния период на предходната година.

четвъртък, 12 ноември 2009 - 11:00

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за октомври 2009 г. спрямо септември 2009 г. е 100.1%, т.е. месечната инфлация е 0.1%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за октомври 2009 г. спрямо септември 2009 г. е 100.2%, т.е. месечната инфлация е 0.2%.

сряда, 11 ноември 2009 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), наетите лица по трудово и служебно правоотношение в края на септември 2009 г. намаляват с 2.7% спрямо края на юни 2009 г. и достигат до 2.34 милиона. През трето тримесечие на 2009 г. средната месечна работна заплата намалява с 0.9% до 583 лв. спрямо второ тримесечие на 2009 година.

сряда, 11 ноември 2009 - 11:00

Външнотърговският стокообмен на Република България за периода януари - септември 2009 г. по предварителна оценка възлиза на 40,7 млрд. лева по текущи цени. В сравнение с предходната година намалението е с 33,1%.

вторник, 10 ноември 2009 - 11:00

По предварителни данни през септември 2009 г. индексът на промишленото производство намалява с 19.3% в сравнение със септември 2008 година, в сравнение с предходния месец е отчетено увеличение с 2.7%. Оборотът на предприятията от промишлеността намалява с 28.2% в сравнение със съответния месец на 2008 г., в сравнение с август 2009 г. оборотът нараства с 4.1%.

Страници