Прессъобщения

понеделник, 10 декември 2018 - 11:00

По предварителни данни през октомври 2018 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, се увеличава с 0.8% в сравнение със септември 2018 година. През октомври 2018 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 1.6% спрямо съответния месец на 2017 година.

понеделник, 10 декември 2018 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през октомври 2018 г. оборотът в раздел Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени нараства с 0.5% спрямо предходния месец.

понеделник, 10 декември 2018 - 11:00

По предварителни данни през октомври 2018 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 3.3% над равнището от предходния месец. През октомври 2018 г. в сравнение със същия месец на 2017 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 1.8%.

петък, 7 декември 2018 - 16:55

Брутният вътрешен продукт (БВП) през третото тримесечие на 2018 г. се увеличава с 0.3% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.7%.

петък, 7 декември 2018 - 11:00

Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.1% на БВП през третото тримесечие на 2018 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2017 г. по предварителни оценки.

петък, 7 декември 2018 - 11:00

По предварителни данни през третото тримесечие на 2018 г. БВП на един зает се увеличава с 3.7% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

петък, 7 декември 2018 - 11:00

През 2018 г. 96.7% от предприятията в нефинансовия сектор с 10 и повече заети лица използват компютри, а 94.6% имат достъп до интернет.

петък, 7 декември 2018 - 11:00

Резултатите от проведеното през 2018 г. изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 72.1% от домакинствата в България имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 4.8 процентни пункта спрямо предходната година.

четвъртък, 29 ноември 2018 - 13:00

Общият индекс на цените на производител през октомври 2018 г. се покачва с 1.3% в сравнение с предходния месец и с 4.4% спрямо октомври 2017 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през октомври 2018 г. нараства с 0.8% спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистриран ръст от 3.9%. 

четвъртък, 29 ноември 2018 - 11:00

През ноември 2018 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 0.6 пункта в сравнение с октомври, което се дължи на подобрената стопанска конюнктура в промишлеността и търговията на дребно.

Страници