Статистически данниПрессъобщения

понеделник, 15 февруари 2010 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), наетите лица по трудово и служебно правоотношение в края на декември 2009 г. намаляват с 3.6% спрямо края на септември 2009 г. и достигат до 2.25 милиона. През четвърто тримесечие 2009 г. средната месечна работна заплата нараства с 3.9% до 606 лв. спрямо трето тримесечие 2009 година.

петък, 12 февруари 2010 - 11:00

Експресните оценки на БВП за четвърто тримесечие на 2009 година показват спад на икономиката с 6.2% спрямо съответния период на предходната година.

четвъртък, 11 февруари 2010 - 11:00

Външнотърговският стокообмен на Република България за периода януари - декември 2009 г. по предварителна оценка възлиза на 55.7 млрд. лв. по текущи цени. В сравнение с предходната година намалението е с 29.3%.
През 2009 г. са изнесени стоки за 23.0 млрд. лв. и спрямо 2008 г. износът намалява с 22.5%.

сряда, 10 февруари 2010 - 11:00

По предварителни данни оборотът в търговския сектор през декември 2009 г. намалява с 15.7% в сравнение със същия месец на предходната година.

сряда, 10 февруари 2010 - 11:00

По предварителни данни през декември 2009 г. индексът на промишленото производство намалява с 12.1% в сравнение с декември 2008 г., в сравнение с предходния месец е отчетено намаление от 0.7%. Оборотът на предприятията от промишлеността намалява с 9.8% в сравнение с декември 2008 г., а в сравнение с предходния месец нараства с 5.8%.

сряда, 10 февруари 2010 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт произведената строителна продукция през декември 2009 г. е с 13.6% под нивото на предходния месец. При сградното строителство е регистрирано намаление от 17.9%, а при гражданското/инженерно строителство - 6.5%.

петък, 5 февруари 2010 - 11:00

През януари 2010 г. общият показател „доверие на потребителите” се понижава с 0.8 пункта спрямо равнището си от октомври 2009 г., което се дължи главно на намаленото доверие сред населението в градовете. Наблюдението през януари регистрира повишаване на песимизма в оценките и очакванията на потребителите в сравнение с изразените мнения преди три месеца.

петък, 29 януари 2010 - 11:00

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през декември 2009 г. е с 0.9% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година цените на вътрешния пазар намаляват с 0.7%. Общият индекс на цени на производител през декември 2009 г. се увеличава с 1.2% спрямо предходния месец, а спрямо декември 2008 е отчетено увеличение с 0.9%.

четвъртък, 28 януари 2010 - 11:00

През януари 2010 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 3.1 пункта в сравнение с предходния месец. Подобрението се дължи на по-оптимистичните нагласи на стопанските ръководители от строителството и сектора на услугите.

четвъртък, 28 януари 2010 - 11:00

Според данните от изследването за столицата най-голям е делът на лицата, оценяващи здравето си като добро – 43.2 % и много добро – 26.7 %, което показва, че по-голямата част от софиянци се самоопределят като относително здрави. Като задоволително определят здравето си 20.5 % от анкетираните, лошо – 7.1 % и много лошо едва – 2.6 на сто.

Страници