Статистически данниПрессъобщения

петък, 27 ноември 2009 - 11:00

Общият показател на бизнес климата сe повишава с 0.4 пункта в сравнение с октомври, което е резултат главно от отчетения относително по-добър бизнес климат в сектора на услугите и в промишлеността спрямо предходния месец.

петък, 27 ноември 2009 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през октомври 2009 г. са 361.9 хил. или с 19.8% по-малко в сравнение с октомври 2008 г.
Посещенията на чужденци в България през октомври 2009 г. са 454.2 хил. и намаляват спрямо същия месец на 2008 г. с 2.6%.

петък, 27 ноември 2009 - 11:00

По предварителни данни 1 804 хил. български граждани са пътували в страната или в чужбина през трето тримесечие на 2009 година. През трето тримесечие на 2009 г. едно лице на 15 и повече навършени години е похарчило средно 280.7 лева по време на своето лично пътуване в страната, и 1 116.3 лева - за пътуване в чужбина.

понеделник, 23 ноември 2009 - 11:00

През третото тримесечие на 2009 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 783 жилищни сгради с 5 209 жилища в тях, на 84 административни сгради/офиси и на 1 289 други сгради.

понеделник, 23 ноември 2009 - 11:00

През третото тримесечие на 2009 г. коефициентът на заетост за населението на 15 - 64 навършени години e 63.1%, или с 1.9 пункта по-нисък в сравнение със същия период на миналата година.

петък, 20 ноември 2009 - 11:00

Превозените товари от железопътния транспорт през октомври 2009 г. са с 20.1% повече в сравнение с предходния месец, докато спрямо същия месец на 2008 г. е регистриран спад от 30.7%. При пътническите превози, общият брой на превозените пътници намалява с 0.5% в сравнение с предходния месец, а в сравнение със септември 2008 г. - с 8.6%.

сряда, 18 ноември 2009 - 11:00

Инвестиционната бизнес анкета на НСИ, проведена сред промишлените предприятия през втората половина на октомври 2009 г. показва, че промишлените предприемачи очакват през настоящата година направените инвестиции да бъдат с 37.2% по-малко в сравнение с предходната 2008 година.

понеделник, 16 ноември 2009 - 11:00

Общият доход средно на лице от домакинство през септември 2009 г. е 315.54 лв. и спрямо същия месец на 2008 г. нараства с 4.3%.

петък, 13 ноември 2009 - 11:00

През третото тримесечие на 2009 г. в страната са функционирали 3 303 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Общият брой на реализираните нощувки във всички средства за подслон и места за настаняване през третото тримесечие на 2009 г. намаляват с 1 567.2 хил. (15.7%) в сравнение със същия период на 2008 г., до 8 424 хиляди.

петък, 13 ноември 2009 - 11:00

Експресните оценки на БВП за трето тримесечие на 2009 година показват спад на икономиката с 5.8% спрямо съответния период на предходната година.

Страници