Статистически данниПрессъобщения

понеделник, 22 февруари 2010 - 11:00

През четвърто тримесечие на 2009 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 343 жилищни сгради с 3 921 жилища в тях, на 63 административни сгради/офиси и на 1 142 други сгради.

понеделник, 22 февруари 2010 - 11:00

През четвъртото тримесечие на 2009 г. коефициентът на заетост на населението на 15 - 64 навършени години е 61.2%, или с 3.1 пункта по-нисък в сравнение със съответното тримесечие на 2008 година. За същия период коефициентът на безработица се увеличава с 2.9 пункта и достига 7.9%.

понеделник, 15 февруари 2010 - 11:00

По предварителни данни на НСИ индексът на потребителските цени (ИПЦ) за януари 2010 г. спрямо декември 2009 г. е 100.7%, т.е. месечната инфлация е 0.7%. Годишната инфлация за януари 2010 г. спрямо януари 2009 г. е 0.5% (табл. 1).
По предварителни данни на НСИ хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за януари 2010 г. спрямо декември 2009 г. е 100.6%, т.е. месечната инфлация е 0.6%. Годишната инфлация за януари 2010 г. спрямо януари 2009 г. е 1.8% (табл. 2).

понеделник, 15 февруари 2010 - 11:00

Общият доход средно на лице от домакинство през декември 2009 г. е 331.63 лв. и спрямо същия месец на 2008 г. намалява с 11.9%.

понеделник, 15 февруари 2010 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), наетите лица по трудово и служебно правоотношение в края на декември 2009 г. намаляват с 3.6% спрямо края на септември 2009 г. и достигат до 2.25 милиона. През четвърто тримесечие 2009 г. средната месечна работна заплата нараства с 3.9% до 606 лв. спрямо трето тримесечие 2009 година.

петък, 12 февруари 2010 - 11:00

Експресните оценки на БВП за четвърто тримесечие на 2009 година показват спад на икономиката с 6.2% спрямо съответния период на предходната година.

четвъртък, 11 февруари 2010 - 11:00

Външнотърговският стокообмен на Република България за периода януари - декември 2009 г. по предварителна оценка възлиза на 55.7 млрд. лв. по текущи цени. В сравнение с предходната година намалението е с 29.3%.
През 2009 г. са изнесени стоки за 23.0 млрд. лв. и спрямо 2008 г. износът намалява с 22.5%.

сряда, 10 февруари 2010 - 11:00

По предварителни данни оборотът в търговския сектор през декември 2009 г. намалява с 15.7% в сравнение със същия месец на предходната година.

сряда, 10 февруари 2010 - 11:00

По предварителни данни през декември 2009 г. индексът на промишленото производство намалява с 12.1% в сравнение с декември 2008 г., в сравнение с предходния месец е отчетено намаление от 0.7%. Оборотът на предприятията от промишлеността намалява с 9.8% в сравнение с декември 2008 г., а в сравнение с предходния месец нараства с 5.8%.

сряда, 10 февруари 2010 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт произведената строителна продукция през декември 2009 г. е с 13.6% под нивото на предходния месец. При сградното строителство е регистрирано намаление от 17.9%, а при гражданското/инженерно строителство - 6.5%.

Страници