Лого на ISLP
Лого на НСИ

Указания за менторите

Цел на конкурса

Да се подобрят способностите на учениците да описват средата, в която живеят, с помощта на статистиката и да използват статистическите данни ежедневно като инструмент за изучаване на живота.

Защо плакат?

Участието в конкурса за плакати ще насърчи учениците:

Участниците

В състезанието участват отбори от 1 до 5 участници.

Категориите са три:

1. Ученици, родени през 2007 г. или по-малки

2. Ученици, родени между 2004 и 2006 г. вкл.

3. Студенти в университет/колеж - без възрастови ограничения.

Екипите се регистрират от техните МЕНТОРИ!

Няма ограничение за темата на плаката. Не е необходимо темата да е важна за всички, но е необходимо да е важна за някого.

Етапи на конкурса

1. Национален кръг

2. Международен кръг

Важни дати

Краен срок за регистрация: 6 януари 2023 г.

Подготовка и изпращане на плакатите: 5 февруари 2023 г.

Оценяване на участниците в националния кръг: от 6 февруари до 10 март 2023 г.

Обявяване на националните победители: 10 март 2023 г.

Обявяване на победителите в международния кръг: по време на 64-я Световен статистически конгрес на Международния статистически институт (ISI) през месец юли в Канада, 2023 година.

Информация за конкурса

Правила на конкурса

Критерии за оценяване

Указания за изготвяне на статистически плакат

Списък на дейностите, които трябва да осъществите

 
Национален статистически институт | Адрес: ул. "П. Волов" № 2 София 1038, България | Е-поща: [email protected]