Лого на ISLP
Лого на НСИ

Календар за провеждане на Международния конкурс за статистически плакат 2022 - 2023 година

Национален кръг

Период на регистрация: от 20 май 2022 до 06 януари 2023 година.

Период за подготовка и изпращане на плакатите: до 5 февруари 2023 година.

Оценяване на участвалите плакати в трите категории на националния кръг: от 6 февруари до 10 март 2023 година.

Обявяване на националните победители: 10 март 2023 година.

Международен кръг

Период на регистрация: до 17 март 2023 година.

Обявяване на победителите: 64-я Световен статистически конгрес на Международния статистически институт (ISI) през месец юли в Канада, 2023 година.

Национален статистически институт | Адрес: ул. "П. Волов" № 2 София 1038, България | Е-поща: [email protected]