Прессъобщения

петък, 27 февруари 2009 - 11:00

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през януари 2009 г. е с 1.0% под равнището на предходния месец, а спрямо същия месец на 2008 година нараства с 2.2%. Общият индекс на цените на производител през януари 2009 г. намалява е с 0.3% спрямо предходния месец и с 1.1% спрямо същия месец на 2008 година.

петък, 27 февруари 2009 - 11:00

Посещенията на чужденци в България през януари 2009 г. са 266 697 и намаляват спрямо същия период на 2008 г. с 9.9%.
Пътуванията на българските граждани в чужбина започват да намаляват от ноември 2008 г. и през януари 2009 г. достигат 338 440 броя, като намалението им спрямо януари 2008 г. е 30.5%.

четвъртък, 26 февруари 2009 - 11:00

През 2008 г. в страната са функционирали 3217 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, а броят на стаите в тях е 121.4 хил.

понеделник, 23 февруари 2009 - 11:00

През четвъртото тримесечие на 2008 г. коефициентът на заетост на населението на 15 - 64 навършени години достига 64.3% при 62.9% за същия период на 2007 година.

петък, 20 февруари 2009 - 11:00

Превозените товари от железопътния транспорт през януари 2009 г. са с 9.7% по-малко в сравнение с предходния месец, докато броят на превозените пътници се увеличава с 5.1%.

петък, 20 февруари 2009 - 11:00

През четвърто тримесечие на 2008 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 2 452 жилищни сгради с 12 881 жилища в тях , на 100 административни сгради/офиси и на 1530 други сгради.

вторник, 17 февруари 2009 - 11:00

По предварителни данни на НСИ, броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в края на декември 2008 г. в сравнение със същия месец на предходната година нараства с 2.1% до 2.44 млн. лица. През четвъртото тримесечие на 2008 г. средната месечна работна заплата е нараснала с 20.2% спрямо същото тримесечие на предходната година и достига до 548 лева.

понеделник, 16 февруари 2009 - 11:00

Общият доход средно на лице от домакинство през декември 2008 г. спрямо същият месец на 2007 г. нараства с 11.1% до 376.2 лв.

понеделник, 16 февруари 2009 - 11:00

Експресните оценки на БВП за четвърто тримесечие на 2008 година показват ръст на икономиката с 3,6% спрямо съответния период на предходната година. През 2008 година реалният растеж на БВП е 6% спрямо предходната година.

петък, 13 февруари 2009 - 11:00

По предварителни данни на НСИ, индексът на потребителските цени за януари 2009 г. спрямо декември 2008 г. е 100.8%, т.е. месечната инфлация е 0.8%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени за Република България за януари 2009 г. спрямо предходния месец по предварителни данни на НСИ е 100.5%, т. е. месечната инфлация е 0.5%.

Страници