Прессъобщения

петък, 29 май 2009 - 11:00

През 2008 г. железопътните произшествия с тежко ранени и убити в сравнение с 2007 г. се увеличават от 55 на 64, а произшествията с хора, причинени от движещо се превозно средство - с 23.8%.

петък, 29 май 2009 - 11:00

По предварителни данни през I-во тримесечие на 2009 г. се наблюдава значителен спад при товарните превози в транспорта като цяло. Превозените товари са с 34.3% по-малко в сравнение с четвърто тримесечие на 2008 г. и с 33.3% по малко спрямо първо тримесечие на 2008 година. Извършената работа, измерена в тонкилометри съответно намалява с 58.4% в сравнение с четвърто тримесечие на 2008 г. и с 44.0% спрямо първо тримесечие на 2008 година.

петък, 29 май 2009 - 11:00

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през април 2009 г. намалява с 0.8% спрямо предходния месец и с 2.3% в сравнение със същия месец на 2008 година. Общият индекс на цени на производител през април 2009 г. е с 0.6% под равнището на предходния месец намалява, спрямо април 2008 г. намалява с 6.1%.

петък, 29 май 2009 - 11:00

По предварителни данни през първото тримесечие на 2009 г. 1 168 хил. български граждани са пътували в страната и в чужбина. В сравнение със същия период на 2008 г. общият брой на пътувалите лица на 15 и повече години с туристическа цел се увеличава с 18.6%.

четвъртък, 28 май 2009 - 11:00

След сериозния спад на общия показател на бизнес климата от октомври 2008 г. и достигането на най-ниското равнище (9.7%) през февруари т.г., през последните три месеца (включително май) показателят като че ли се отдръпва от най-ниската си точка, колебаейки се около 12.5 - 12.6%.

сряда, 27 май 2009 - 11:00

През април 2009 г. пътуванията на български граждани в чужбина са 482 929 или с 5.9% повече в сравнение с април 2008 г.
Посещенията на чужденци в България през април 2009 г. са 485 817 и намаляват спрямо същия месец на 2008 г. с 5.4%

петък, 22 май 2009 - 11:00

През първо тримесечие на 2009 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 470 жилищни сгради с 6 530 жилища в тях, на 79 административни сгради/офиси и на 978 други сгради.

петък, 22 май 2009 - 11:00

Националният статистически институт осигурява информация за състоянието и дейността на културните институции (библиотеки с над 200 хил. броя библиотечни документа, музеи и театри) и аудио-визуалната дейност (филмово производство, кина, радио- и телевизионна дейност) в страната. Основните показатели и обхвата на наблюденията са дефинирани според изискванията на ЮНЕСКО и ЕВРОСТАТ.

петък, 22 май 2009 - 11:00

Икономически активното население в страната на възраст 15 - 64 навършени години е 66.9% от населението на същата възраст. По пол коефициентът на икономическа активност е съответно 71.8% за мъжете и 62.2% за жените. Степента на икономическата активност на населението е почти същата, както през първото тримесечие на 2008 г., като отбелязва минимално увеличение при мъжете и намаление при жените.

сряда, 20 май 2009 - 11:00

През април 2009 г. превозените товари от железопътния транспорт са с 13.4% по-малко в сравнение с предходния месец и достигат до 1 052.9 хил. т, докато превозените пътници се увеличават с 7.0% до 2 721.8 хиляди.

Страници