Моята столица в балончетаУважаеми потребители,

Представяме Ви новата инфографика „Моята столица в балончета“ на Евростат, която предоставя възможност да се правят сравнения между столиците на държавите - членки на Европейския съюз, страните от ЕАСТ и Турция по повече от 30 показателя. Показателите са групирани в няколко теми - Животът в градовете, Икономика и пазар на труда, Качество на живот, „Интелигентни“ и зелени градове, Демография на градовете. Чрез кликване върху балончето на избраната държава можете да научите по интересен и забавен начин както за състоянието на показателя, характеризиращ определен аспект от живота в съответната столица, така и за мястото й сред столиците на останалите страни, включени в инфографиката.