Лого на ISLP
Лого на НСИ

Указания за менторите

УВАЖАЕМИ МЕНТОРИ,

Във връзка със сложната епидемична обстановка в страната и трудностите, които възникват от нея в образователния процес, Ви информираме, че срокът за представяне на плакатите на Вашите отбори се удължава до 17 януари 2021 година.

Надяваме се, че това ще Ви даде възможност да се подготвите още по-добре и ще Ви приближи до първите места в надпреварата. Желаем Ви здраве и много успехи!

Екипът на НСИ

Цел на конкурса

Да се подобрят способностите на учениците да описват средата, в която живеят, с помощта на статистиката и да използват статистическите данни ежедневно като инструмент за изучаване на живота.

Защо плакат?

Участието в конкурса за плакати ще насърчи учениците:

Участниците

В състезанието участват отбори от 2 - 5 участници (не се допускат плакати, направени от един участник).

Категориите са три:

1. Ученици, родени през 2005 г. или по-малки

2. Ученици, родени между 2002 и 2004 г. вкл.

3. Студенти в университет/колеж - без възрастови ограничения.

Екипите се регистрират от техните МЕНТОРИ!

Темата на плаката трябва да бъде от областите екология, околна среда или устойчиво развитие.

Етапи на конкурса

1. Национален кръг

2. Международен кръг

Важни дати

Краен срок за регистрация: 31 октомври 2020 г.

Подготовка и изпращане на плакатите: до 17 януари 2021 г.

Оценяване на участниците в националния кръг: от 11 януари до 12 февруари 2021 г.

Обявяване на националните победители: 15 февруари 2021 г.

Обявяване на победителите в международния кръг: по време на 63-тия световен статистически конгрес в Хага, Нидерландия, 11 - 15 юли 2021 година.

Информация за конкурса

Правила на конкурса

Критерии за оценяване

Указания за изготвяне на статистически плакат

Списък на дейностите, които трябва да осъществите

 
Национален статистически институт | Адрес: ул. "П. Волов" № 2 София 1038, България | Е-поща: [email protected]