Какво е Европейска олимпиада по статистика (ЕОС)?

Постер на ЕОС 2024

ЕОС се организира от Евростат и част от държавите - членки на ЕС, с цел да се повиши статистическата култура на учениците и учителите.

Инициативата е насочена към повишаване на функционалната грамотност на учениците чрез засилване на любопитството и интереса им към статистиката, като се покаже нейната роля както в различните сфери на обществения живот, така и във всекидневието на обикновения човек. Същевременно целта е да се мотивират учителите да използват иновативни методи на преподаване на математическите, обществено-хуманитарните и природните науки и да се насърчи работата на учениците в екип и сътрудничество като средство за намиране на общи решения.

Състезанието се състои от два кръга: национален и европейски. Финалистите от националния кръг във всяка държава могат да участват в европейския кръг. Националният кръг се провежда на български език, а европейският - на английски език.

Националният кръг ще се проведе през учебната 2023/2024 година, а европейският - през април - май 2024 година.

Ако имате въпроси относно Европейската олимпиада по статистика, моля, свържете се с нас на адрес: [email protected].

Изтегли и сподели постер във формат JPG или PDF

Участие / Регистрация

Скъпи ментори и участници в Европейската олимпиада по статистика за ученици 2024!

За да регистрирате отбора си, моля, отидете на: Регистрация

За достъп до Националния кръг моля, отидете на: Национален кръг

Достъп до втория етап

Ако сте се представили успешно на първия етап от националния кръг на Европейската олимпиада по статистика, ще получите достъп до втория етап. С името на отбора и паролата ще можете да проверите резултатите си от първия етап и да изтеглите тестовете в .pdf формат, където ще видите дадените от Вашия отбор отговори, както и верните отговори.

След като с името на отбора и паролата сте избрали опцията „Достъп до втория етап“, ще можете:

  • да изтеглите базата с данни, която Ви е необходима за втория етап
  • да изтеглите грамота за успешно представяне на първия етап
  • да качите Вашата презентация за втория етап.

Презентацията трябва да бъде подготвена в PowerPoint и да не е по-голяма от 8 слайда, първият от които да съдържа информация за отбора. Всяка разработка, запазена като файл във формат .pdf не по-голям от 15 мегабайта, трябва да бъде качена на платформата в рамките на определения срок. Журито ще оценява само разработки, които могат да бъдат разпечатани във формат А4. Елементи като връзки към външно съдържание, вградени видеоклипове и т.н. няма да се разглеждат като част от работата и следователно няма да бъдат оценявани.

Изтеглянето на грамотата ще бъде възможно най-късно до края на втория етап от националния кръг. Моля да се съобразите с това изискване и да изтеглите грамотата си навреме.

Отборите ще имат възможност да качват техните презентации колкото пъти искат по време на втория етап, но всяко ново качване ще изтрива предишния файл.

И през тази година ще се проведе заключителен етап в олимпиадата на национално ниво, като отборите, класирани на първите пет места от всяка категория, ще получат правото да премерят сили за участие в европейския кръг. Те ще имат възможност да презентират и защитят своите идейни проекти по предварително зададена тема.

Календар

Национален кръг:


от 17 октомври 2023
до 7 януари 2024

Регистрация

от 8 януари 2024 
до 29 януари 2024
резултати: 31 януари 2024

Провеждане на първия етап

от 1 февруари 2024 
до 29 февруари 2024
крайно класиране: 18 март 2024

Провеждане на втория етап

Заключителен етап за определяне на участниците в европейския кръг:


от 19 до 31 март 2024

Подготовка на идейни проекти и представяне на отборите

от 1 до 11 април 2024

Онлайн гласуване и оценяване от жури

14 април 2024

Представяне на идейните проекти за участие в европейския кръг

Европейски кръг:


от 14 април до 13 май 2024

Провеждане

6 юни 2024

Обявяване на победителите

датата ще бъде обявена допълнително

Церемония по награждаването

В помощ на Вашата подготовка

Презентации от семинарите в гр. Пазарджик през ноември 2023 година

Препоръчителна литература

Учебник по математика за 10-и клас, профилирана подготовка, издателство „Просвета - София“, АД,
автори: проф. Запрян Запрянов, ст. н. с. д-р Георги Ганчев, Иван Георгиев

Учебник по математика за 11-и клас за профилирана подготовка, издателство „Просвета - София“, АД,
автори: доц. д-р Станислава Петкова, доц. д-р, Петьо Петков, доц. д-р Красимира Проданова

Учебник по математика за 11-и клас, задължителна подготовка, издателство „Просвета - София“, АД,
автори: проф. Запрян Запрянов, Иван Георгиев

Учебник по математика за 12-и клас за профилирана подготовка, издателство „Просвета - София“, АД,
автори: проф. Запрян Запрянов, проф. д-р Иван Димовски, Коста Коларов, Димитър Кривошиев

Учебник по математика за 9-и клас, издателство „Архимед“, Мая Алашка, Райна Алашка, Георги Паскалев

Учебник по математика за 10-и клас, издателство „Архимед“, Мая Алашка, Райна Алашка, Пламен Паскалев

Учебник по математика за 11-и клас, издателство „Архимед“, Мая Алашка, Райна Алашка, Пламен Паскалев

Учебник по математика за 12-и клас, издателство „Архимед“, Мая Алашка, Райна Алашка, Пламен Паскалев

Понятия, използвани в статистиката
Наблюдение на работната сила
Наблюдение на домакинските бюджети
Индекс на потребителските цени и инфлация
Наръчник с основни статистически изследвания

Сборник със задачи от Европейската олимпиада по статистика 2018-2022

Други полезни линкове за самоподготовка:

https://www.matematika.bg/reshavane-na-zadachi/kalkulator-statistika.html
https://www.btu.bg/statexcel/file3.html
https://soringpcrepair.com/confidence-intervals-in-excel/
https://bg.khanacademy.org/math/statistics-probability/confidence-intervals-one-sample/estimating-population-proportion/v/example-calculating-confidence-interval

Инструменти за визуализации:

https://vizzlo.com/graphs
https://app.datawrapper.de/select/map

Резултати

Резултати от първи етап на Националния кръг на Европейската олимпиада по статистика

Всички отбори, които са включени в списъците с резултатите от първия етап по категории, са допуснати до участие във втория етап на националния кръг на Европейската олимпиада по статистика за ученици. Пожелаваме Ви успех!

Награди

Печелившите отбори от националния кръг - за категория А и категория Б, ще получат следните награди:

Първо място:

  • За ментора - 300 лв. и ваучер на стойност 600 лв.
  • За учениците - ваучер на стойност 600 лв. за всеки член на отбора.

Второ място:

  • За ментора - 200 лв. и ваучер на стойност 500 лв.
  • За учениците - ваучер на стойност 500 лв. за всеки член на отбора.

Трето място:

  • За ментора - 100 лв. и ваучер на стойност 300 лв.
  • За учениците - ваучер на стойност 300 лв. за всеки член на отбора.

Допълнителни награди - статистически публикации и рекламни материали за победителите и добре представилите се отбори.

Всички успешно представили се в националния кръг отбори ще получат грамота.

В случай че има два отбора победители с един и същ ментор, той ще получи само една (по-голямата) награда.

На първенците в националния кръг на Европейската олимпиада по статистика, завършващи средно образование през 2024 г., се признава оценка отличен 6.00 от конкурсен изпит в УНСС за кандидатстване във всички специалности от направление „Икономика“ за учебната 2024/2025 година.

Лого на УНСС   Лого на ИУ – Варна  
 

Регламент

Европейската олимпиада по статистика е предназначена за учениците от средното образование. Участниците ще бъдат разделени на две категории:

Категория А: ученици от Х - ХII клас.

Категория Б: ученици от VIII - IX клас.

Участието е безплатно.

Състезанието e отборно, като всеки отбор се състои от един до трима ученици от едно и също училище и от една категория. Всеки отбор трябва да има учител ментор от същото училище, който да придружава и наблюдава работата на отбора. Няма ограничения относно броя на отборите от всяко училище, но всеки ученик може да участва само в един отбор и в една категория. Един ментор може да ръководи повече от един отбор.

Архив

Информация относно Европейската олимпиада по статистика за ученици 2023 може да откриете на адрес:
https://www.nsi.bg/esc-2023/.

Информация относно Европейската олимпиада по статистика за ученици 2022 може да откриете на адрес:
https://www.nsi.bg/esc-2022/.

Информация относно Европейската олимпиада по статистика за ученици 2021 може да откриете на адрес:
https://www.nsi.bg/esc-2021/.

Информация относно Европейската олимпиада по статистика за ученици 2020 може да откриете на адрес:
https://www.nsi.bg/esc-2020/.

Информация относно Европейската олимпиада по статистика за ученици 2019 може да откриете на адрес:
https://www.nsi.bg/esc2019/.

Информация относно Европейската олимпиада по статистика за ученици 2018 може да откриете на адрес:
https://www.nsi.bg/eso2018/.

Европейската олимпиада по статистика за ученици 2023 - 2024