Регламент

1. Всяко училище има право да регистрира 2 отбора.

2. Всеки отбор се състои от 1 до 3-ма ученика и 1 ментор.

3. Всеки ментор има право да ръководи само един отбор.

4. Менторите регистрират отборите онлайн.

5. Състезанието се провежда в два кръга.

6. Участниците в първия етап получават грамоти за успешно представяне.

7. Финалистите получават грамота и парична награда.

Регламент на състезанието

 

 

Национален статистически институт | Адрес: ул. "П. Волов" № 2 София 1038, България | Е-поща: [email protected]