Календар

Период на регистрация: от 5 до 19 март 2024 година;

Период за провеждане на първия кръг: от 20 март до 8 април 2024 година;

Публикуване на резултатите от първия етап: 15 април 2024 година;

Провеждане на втория етап: от 18 до 20 април 2024 година;

Обявяване на победителите и награждаване: 20 април 2024 година.

 

 

Национален статистически институт | Адрес: ул. "П. Волов" № 2 София 1038, България | Е-поща: [email protected]