Участие

Право на участие в състезанието имат ученици от Х - ХII клас на средните училища в България.

Състезанието e отборно, като всеки отбор се състои от един до трима ученици с учител ментор. От всяко училище могат да участват по два отбора.

Участието в DATATHON – НСИ – 2024 означава приемане на всички условия на организаторите.

При изключителни обстоятелства НСИ си запазва правото да направи промени в Регламента, като информира участниците своевременно.

Менторите на учениците, които желаят да участват DATATHON – НСИ – 2024, следва да регистрират отборите онлайн.

Участниците могат да изпращат своите въпроси по електронна поща на: [email protected].

Национален статистически институт | Адрес: ул. "П. Волов" № 2 София 1038, България | Е-поща: [email protected]