Електронно преброяване

 

От 1 до 28 февруари 2011 година се проведе 17-то преброяване на населението в България. Като метод за преброяване за първи път се използва преброяване чрез интернет.

 

Информационна система „Преброяване” беше активна в периода от 0:00ч. на 01.02.2011 г. до 24:00 ч. на 09.02.2011 г.

 

Електронното преброяване беше прието с огромен интерес и протече при изключително висока активност.  

 

Общия брой на преброените лица е 3 100 023 души, което представлява 41.2% от общото население на страната.

 

Преброените по интернет лица живеят в 1 143 863 жилища и се разпределят в 1 209 195 домакинства. Средно в едно жилище живеят 2.7 души, а едно домакинство се състои средно от 2.6 лица. Жените са 52.4% от преброените, а мъжете – 47.6%.

 

Най-много преброени са във възрастовата група 30-39 години – 17%, следват 40-49 години – почти 16%.

 

Сравнително равномерно се разпределяше активността на е-преброяването през 9-те дни. През първия ден се преброиха около 370 000 души, през следващите дни се преброяваха средно по 300 000 дневно. В последния ден на електронното преброяване се преброиха над 555 000 души, като около 300 000 от тях са се преброили във вечерните часове от 18.00 до 24.00 ч.

 

За този период на националния телефон 0700 16 310 в Подпомагащия център – Варна са приети 20668 телефонни обаждания, отговорено е на 17137 имейла и на 675 гласови съобщения.

  


 

Националният статистически институт изказва БЛАГОДАРНОСТ за добрата съвместна работа на следните фирми:

 

·   Спектър Нет  АД

- доставка и резервираност на Интернет каналите

·   Си ЕнСис  АД

- доставка и поддръжка на комуникационното оборудване

·   Граммa Нет ИС ЕООД

- доставка и поддръжка на сървърното оборудване

·   Ди Джи Тек ООД

- доставка и поддръжка на А3, А4 принтери и ПК

·   АКТ Софт АД

- доставка на Microsoft лицензи

·   Апликата ООД

- интеграция и внедряване на Подпомагащ център

·   Уеб Дизайн ООД

- разработка на интернет сайта за „Преброяване 2011”

 

Специална благодарност се изказва на „Консорциум Ей Си Ен Консултинг”, който разработи Информационна система „Преброяване”.

 

Изброените компании, съвместно с ИТ специалистите на НСИ, работейки в режим на 24/7, осигуриха ИТ инфраструктурата и безпроблемната работа на системата по време на Електронното преброяване.

 

Преброяване 2011 население
Електронно преброяване