Европейска нормативна уредба

 
Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно преброяването на населението и жилищния фонд
PDF документ 116.48KB
Регламент (ЕО) № 1201/2009 на Комисията за прилагане на Регламент № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно преброяването на населението и жилищния фонд по отношение на техническите спецификации на темите и на техните разпределения
PDF документ 2.07MB
Регламент (ЕО) № 519/2010 на Комисията за приемане на програмата за статистическите данни и за метаданните за преброяването на населението и жилищния фонд, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета
PDF документ 1.08MB
РЕГЛАМЕНТ (ЕC) № 1151/2010 НА КОМИСИЯТА от 8 декември 2010 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно преброяването на населението и жилищния фонд по отношение на условията и структурата на докладите за качеството и техническия формат за предаването на данни
PDF документ 866KB
Преброяване 2011 население
Електронно преброяване