Инструментариум на Преброяване 2011

 
Преброителна карта
Преброителна карта за сградите, жилищата и населението
PDF документ 472.86KB
Инструкция за попълване на преброителната карта за сградите, жилищата и населението
PDF документ 744.99KB
Census Questionnaire for Buildings, Dwellings and Population
PDF документ 439.74KB
Переписной лист для зданий, жилищ и населения
PDF документ 480.63KB
Инструкции
Инструкция за организация, подготовка и провеждане на преброяването на населението и жилищния фонд през 2011 година (дейности за периода до края на 2010 година)
PDF документ 160.72KB
Промени в Инструкцията за организация, подготовка и провеждане на преброяването на населението и жилищния фонд през 2011 година
PDF документ 75.49KB
Документи за преброители и контрольори
Клетвена декларация
MS Word документ 151.5KB
Заповед за определяне на цени/ставки за извършваните от контрольорите и преброителите дейности по провеждане на Преброяване 2011
PDF документ 133.85KB
Адреси и контакти на районните преброителни комисии в гр. София
MS Excel документ 28KB
Указания за събиране и отчитане на кодове от електронно преброени лица
PDF документ 985.68KB
Преброяване 2011 население
Електронно преброяване